Osam novih elektronskih usluga MUP-a

Osam novih elektronskih usluga MUP-a

Foto: Urban City / I.P.

Pored petnaest elektronskih usluga MUP-a koje omogućavaju onlajn davanje izjava ili saglasnosti, građanima je na raspolaganju novih osam usluga: Izjava/saglasnost za prestanak državljanstva Republike Srbije za maloletno dete, Izjava/saglasnost za prijavu boravišta maloletnog lica, državljanina Republike Srbije, Saglasnost vlasnika nepokretnosti za prijavu boravišta punoletnog lica, državljanina Republike Srbije, na adresu nepokretnosti čiji je vlasnik/suvlasnik, Izjava/saglasnost za odjavu prebivališta radi iseljenja iz Republike Srbije u inostranstvo maloletnog lica, državljanina Republike Srbije, Izjava/saglasnost za odjavu boravišta maloletnog lica, državljanina Republike Srbije, Izjava/saglasnost za prijavu privremenog boravka u inostranstvu dužeg od 90 dana maloletnog lica, državljanina Republike Srbije, Punomoćje za podnošenje zahteva i preuzimanje uverenja o boravištu, Punomoćje za podnošenje zahteva i preuzimanje uverenja o prebivalištu.

Podsećamo da su od 30. januara 2023. godine građanima na raspolaganju elektronske usluge MUP-a koje omogućavaju onlajn davanje izjava ili saglasnosti : Izjava/saglasnost za izdavanje lične karte maloletnom detetu, državljaninu Republike Srbije, Izjava/saglasnost za izdavanje pasoša maloletnom detetu, državljaninu Republike Srbije, Izjava/saglasnost za prijem u državljanstvo Republike Srbije maloletnog deteta, Izjava/saglasnost za prijavu prebivališta maloletnog deteta, državljanina Republike Srbije, Punomoćje za preuzimanje pasoša, Saglasnost vlasnika nepokretnosti za prijavu prebivališta punoletne osobe, državljanina Republike Srbije, na adresu nekretnine čiji je vlasnik/suvlasnik, Opoziv izjave/punomoćja/saglasnosti.

Da bi korisnik koristio uslugu eSaglasnosti, potrebno je da bude prijavljen na Portal eUprava mobilnom aplikacijom ConsentID ili kvalifikovanim elektronskim sertifikatom. Parametri za mobilnu aplikaciju ConsentID su za građane besplatni a ovaj način prijave podržava i mogućnost za potpisivanje dokumenata korišćenjem potpisa u klaudu.

Prijava mobilnom aplikacijom ConsentID predstavlja visok nivo poverenja u identitet korisnika i označava se kao prijava visokog nivoa pouzdanosti. Preduslov za njeno korišćenje je da korisnik poseduje korisnički nalog na portalu za elektronsku identifikaciju eid.gov.rs i da poseduje parametre (ID korisnika i registracioni kod) ili QR kod za podešavanje i aktiviranje aplikacije. Parametre ili QR kod građani mogu samostalno generisati ukoliko poseduju kvalifikovani elektronski sertifikat ili ih preuzeti na nekom od 1800 šaltera registracionih tela uz važeći lični dokument.

KOMENTARIŠI