Pripreme za završni ispit već uveliko traju. Mala matura i upis u srednje škole je sve bliže.
Datum polaganja male mature i datum upisa u srednje škole, sigurno su najbitniji datumi, međutim kalendar prati redosled svih dešavanja vezanih za upis, počev od prijavljivanja učenika za polaganje prijemnog ispita u školama za učenike sa posebnim sposobnostima, pa sve do drugog upisnog kruga u srednje škole koji će se obaviti u septembru.
Završni ispit počinje 18.06. testom iz srpskog jezika. Test iz matematike radi se 19.06. dok je kombinovani test planiran za 20.06. Nakon dva dana, 22.06. izaći će preliminarni rezultati, na osnovu kojih će učenici imati okvirnu sliku da o tome koju školu bi mogli da upišu na osnovu broja bodova.

Bodovi ostvareni na osnovu uspeha u osnovnoj školi sabrani sa bodovima ostvarenim na završnom ispitu predstavljaju ukupan broj bodova sa kojim čekate upis. Naravno, prethodno je potrebno da popunite listu želja.

Konačni rezultati biće objavljeni 28.06. i nakon toga kreće se sa predajom liste želja. Okvirnu sliku o tome koliko bodova će vam biti potrebno da upišete određeni smer, može vam dati broj bodova poslednjeupisanog kandidata iz prošle godine.

Raspored učenika po školama izaći će 08.07. nakon čega sledi upis učenika u srednje škole 9. i 10. jula. Drugi upisni krug za kandidate koji nisu upisani u prvom krugu, počinje 09.07. kada se predaje lista želja.

Kalendar upisa u srednje škole 2018/2019

do 15.05.2018.
Unos opštih podataka i ocena 6. i 7. razreda

11.05 – 14.05.2018. (od 9 do 14 časova)
Prijavljivanje učenika za polaganje prijemnog ispita

11. i 14.05.2018. (od 9 do 14 časova)
Prijavljivanje vanrednih učenika starijih od 17 godina za polaganje prijemnog ispita

26.05.2018. (od 10 časova)
Polaganje prijemnog ispita u srednjim školama u kojima se deo nastave ostvaruje na stranom jeziku

01. 06 – 03.06.2018. (od 10 časova)
Prijemni ispiti u muzičkim školama

03.06 – 05.06.2018. (od 10 časova)
Prijemni ispiti u baletskim školama

01.06 – 03.06.2018. (od 9 do 12 časova i od 14 do 17 časova)
Prijemni ispiti u umetničkim školama likovne oblasti

02.06.2018. (od 10 do 12 časova)
Prijemni ispiti u Matematičkoj gimnaziji i matematičkim odeljenjima

03.06.2018. (od 10 do 12 časova – ispit iz matematike; od 14 do 16 časova ispit iz fizike)
Prijemni ispit za učenike sa posebnim sposobnostima za fiziku (matematika/fizika) i prijemni ispit za obdarene učenike u računarskoj gimnaziji (matematika)

02. i 03.06.2018. (od 10 do 12 časova)
Prijemni ispit u filološkim gimnazijama i filološkim odeljenjima

02. i 03.06.2018. (od 9 do 14 časova)
Prijavljivanje učenika i podnošenje sportske dokumentacije u Sportskoj gimnaziji

28.05 – 08.06.2018.
Prijavljivanje u školskim upravama, vanrednih učenika starijih od 17 godina za upis u srednju školu

06.06.2018. (do 8 časova)
Preliminarni rezultati prijemnog ispita u matematičkim i filološkim odeljenjima, odeljenjima za učenike sa posebnim sposobnostima za fiziku i odeljenjima za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku i za odeljenja u školama u kojima se deo nastave ostvaruje na stranom jeziku

07.06.2018. (do 8 časova)
Preliminarni rezultati prijemnog ispita u umetničkim i muzičkim školama

07.06.2018. (od 8 do 16 časova)
Podnošenje i rešavanje eventualnih žalbi učenika na rezultate prijemnog ispita

08.06.2018. (do 12 časova)
Konačni rezultati prijemnih ispita

18.06.2018. (od 9 do 11 časova)
Završni ispit – test iz srpskog (maternjeg) jezika

19.06.2018. (od 9 do 11 časova)
Završni ispit – test iz matematike

20.06.2018. (od 9 do 11 časova)
Završni ispit – kombinovani test

22.06.2018. (do 8 časova)
Preliminarni rezultati završnog ispita na nivou škole

23.06.2018. (od 8 do 16 časova)
Prijem i rešavanje žalbi učenika na rezultate završnog ispita u osnovnim školama

25.06.2018. (od 8 do 16 časova)
Prijem i rešavanje žalbi učenika na rezultate završnog ispita u okružnim upisnim komisijama

28.06.2018. (do 8 časova)
Objavljivanje konačnih rezultata završnog ispita

29.06.2018. (do 16 časova)
Upis u muzičke i baletske škole

29. i 30.06.2018. (od 8 do 15 časova)
Popunjavanje i predaja liste želja u osnovnoj školi i unos u bazu podataka

04.07.2018. (od 8 časova)
Provera liste želja od strane učenika u osnovnim školama

04.07.2018. (od 8 do 15 časova)
Prijem žalbi na izražene želje i unošenje ispravki

05.07.2018. (do 12 časova)
Objavljivanje zvanične liste želja učenika, provera liste želja na zvaničnom i tehničkom sajtu

08.07.2018. (od 8 časova)
Objavljivanje zvaničnih rezultata raspodele po školama i obrazovnim profilima u osnovnim i srednjim školama

11.07.2018. (do 20 časova)
Objavljivanje preostalih slobodnih mesta za upis u drugom krugu

09. i 10.07.2018.
Upis učenika u srednje škole – prvi upisni krug (osim za upis u muzičke i baletske škole)

09.07.2018. (od 8 do 15 časova)
Predaja popunjene liste želja sa odabranim školama, smerovima gimnazija i obrazovnim profilima – drugi upisni krug

11.07.2018. (do 8 časova)
Objavljivanje preostalih slobodnih mesta posle drugog upisnog kruga

11.07.2018. (do 8 časova)
Objavljivanje konačnog rasporeda učenika po školama u drugom upisnom krugu

12.07.2018. (od 8 do 15 časova)
Upis učenika u srednje škole – drugi upisni krug (osim za upis u muzičke i baletske škole)

KOMENTARIŠI