Planirana je izgradnja prizemnog objekta javnog toaleta na prostoru između Gradske kuće i pijace. Javni toalet sastoji se iz muškog, ženskog i toaleta za osobe sa specijalnim potrebama i decu. Ženski toalet opremljen je sa 3 kabine i 3 labavoa, navodi se u projektnoj dokumentaciji.

Muški toalet opremljen je sa jednom kabinom, 3 pisoara i 3 lavaboa. Toalet za osobe
sa specijalnim potrebama pored neophodne opreme sadrži i dečiju WC šolju i prostor za povijanje beba i lavabo. Toalet je u nivou popločanja staza i samim tim dostupan osobama sa specijalnim potrebama, sva vrata i prolazi adekvatnih su dimenzija.

Fasada javnog toaleta sastoji se od vertikalno postavljenih fasadnih elemenata od reflektujućef materijala. Elementi su širine 8cm i postavljeni na razmaku od 8cm. Na prednjoj fasadi objekta talasastim zakrivljenjima u fasadnim elementima formiraju se žljebovi za parkiranje bicikala.

Planirana je javna česma u delu namenjenom za sedenje oko eliptične cvetne leje u južnom delu parka. Česma se sastoji od 3 vertikalna pravougaona stuba, čime se takođe prati motiv sa grba grada. Tri stuba predstavljaju tri česme – za odrasle, decu i kućne ljubimce i postavljene su na odgovarajućim visinama, navodi se još u projektnoj dokumentaciji.

KOMENTARIŠI