Foto: Urban City / B.P.

Grad Požarevac raspisao je konkurs za realizaciju Programa za socijalno uključivanje Roma i Romkinja Grada Požarevca za period od 2024. do 2026. godine, u 2024. godini u ukupnom iznosu od 5 miliona dinara.

Opšti cilj konkursa je postizanje veće socijalne uključenosti Roma i Romkinja na teritoriji Grada Požarevca kreiranjem i sprovođenjem specifičnih mera podrške u oblasti obrazovanja, zdravstvene i socijalne zaštite, zapošljavanja i stanovanja, koji je sadržan u Programu za socijalno uključivanje Roma i Romkinja  Grada Požarevca za period od 2024. do 2026. godine.

  Pravo učešća na konkursu imaju udruženja, registovana kod Agencije za privredne registre, a koja se pretežno bave zaštitom i unapređivanjem ljudskih i manjinskih prava i svoje aktivnosti sprovode na teritoriji Grada Požarevca.

Projekat može trajati najmanje 3 meseca, a najviše do 31.12.2024. godine.

Prijave na konkurs  se podnose u roku od 15 dana počevši od 9. januara.

Opširnije o konkursdu i načinu konkurisanja OVDE.

KOMENTARIŠI