Podela kanti za porodična domaćinstva u Gradskoj opštini Kostolac

Podela kanti za porodična domaćinstva u Gradskoj opštini Kostolac

U Gradskoj opštini Kostolac, počela je podela 1500 kantiod 120 litara za porodična domaćinstva, koja će omogućiti efikasnije uvođenje komunalnog  reda. 

Početku raspodele kanti za komunalni otpad domaćinstvima u Kostolcu, prisustvovali su predsednik Gradske  opštine Kostolac Serdžo Krstanoski, članica Veća zadužena  zakulturu, sport, zdravstvo i obrazovanje Marijana Božić i upravnik Radne jedinice Komunalnih službi u Kostolcu  .

Gradska opština Kostolac, vodi aktivnu politiku zaštite životne sredine i u svim poslovima nastoji da se rukovodi najvišim standardima održivog razvoja.Naš cilj je da obezbedimo što zdravije okruženje za  životljudi, što smo i dokazali u prethodnom periodu, rekao je predsednik Gradske opštine Kostolac  SerdžoKrstanoski, i dodao:

– U prethodnom periodu radili smonauređenjuzelenihpovršina, čišćenju i sređivanju javnih površina, kao i čišćenju divljih deponija na teritoriji Gradske opštine Kostolac. Sve divlje deponije su očišćene, postavljene su zaštitne ograde i bilbordi edukativnog karaktera sa porukama „Ne prljajmo  Kostolac“ i „Za lepši i čistiji Kostolac“.

Foto: Kostolac.rs

Akciju sprovodi lokalna samouprava Grada  Požarevca, kojaje u 2019.godin iizdvojila  27 miliona dinara za nabavku kanti za smeće, od kojih je deo namenjen i građanima Gradske opštine Kostolac.Akciju sprovodi lokalna samouprava Grada Požarevca, kojaje u 2019. Godini izdvojila  27 miliona dinara zanabavku kanti za smeće, od kojih je deo namenjen i građanima Gradske opštine Kostolac.  Zahvaljujem seGradu  Požarevcu, koji je obezbedi o našim sugrađanima kante, čija je raspodela u toku. Na ovaj način, biće obezbeđeno efikasnije odlaganje smeća na teritoriji  kostolačkeopštine i održavanje komunalnog reda, kao i podizanje svesti građa na da vode računa o očuvanju sredine, rekao je predsednik.

Zahvaljujem se građanima što su poslušali apel, jer je prvih dana bila velika gužva, prilikom podele kanti.Na pomenu obih da će kante dobiti sva domaćinstva na teritorijiopštine, jer je cilj da imamo  čistiji grad.Takođe zahvaljujem se Gradu Požarevcu, kojije iz Fonda za zaštitu životne sredine, odobrio 27 miliona dinara, i Javno komunalnom preduzeću „Komunalneslužbe“ Požarevac  je tim  novcem kupilo 11.000 kanti zasmeće, koje će koristiti individualna domaćinstva u Požarevcu i Kostolcu, rekao je upravnik kostolačkih Komunalnih službi Dejan Rakić.

On je tom prilikom podsetio daje u Kostolcu potpuno rekonstruisana pijaca, zahvaljujući razumevanju direktora JKP „Komunalne službe“ Požarevac  Slobodana Jovića, ali i rukovodstva Grada Požarevca i Gradske opštine Kostolac.

U proteklom periodu pijaca u Kostolcu je adaptirana od podloge do krova.Naj pre je asfaltiran ceo prostor (810 m2), potom jesve pokriveno novim leksanom.Takođe postavljeni su novi  reflektori, i otpušena kišnakanalizacija, dodaoje Rakić.

KOMENTARIŠI