Pokret Jasno i glasno: Još jedan slučaj neispunjenog obećanja gradonačelnika i gradske...

Pokret Jasno i glasno: Još jedan slučaj neispunjenog obećanja gradonačelnika i gradske vlasti u Požarevcu

Foto: Urban City / B.P.

U martu mesecu, stupila je na snagu gradska Odluka o držanju domaćih životinja kojom je ograničen broj ljubimaca u stanovima i kućama, kao i vlasnici takozvanih opasnih rasa na šetnju u isključivo noćnim časovima. Saopštenje Pokreta Jasno i glasno prenosimo u nastavku teksta.

“Ovo se dogodilo uprkos buri koju je odluka izazvala pre usvajanja, pa podsećamo da je na konferenciji za štampu gradonačelnik izjavio da odluka nije sveto pismo, da će se menjati, da će se otvoriti diskusija, te građani transparentnije obaveštavati o radu gradske vlasti. Pokret Jasno i glasno zahtevao je da gradsko veće hitno predloži stavljanje van snage spornih odredaba odluke, ili izmenu ove odluke u skladu sa opšteprihvaćenim normama i načelima. Upozoravali smo istovremeno i na posledice koje mogu nastati primenom odluke, kao što su povećanje populacije pasa i mačaka lutalica na teritoriji Grada, kao i tužbe kojima Grad tim povodom može biti pogođen, bilo za naknadu štete zbog gubitka prava svojine, bilo u smislu mogućeg povećanja broja ujeda pasa lutalica. Istovremeno su neka udruženja za zaštitu životinja zapretila i da će se obratiti Ustavnom sudu radi poništenja ove odluke kao nezakonite. Gradska vlast je obećala javnu raspravu i izmenu ove odluke, a takođe se izgovorila i time da vremena ima, jer sporne odredbe stupaju na snagu po isteku šest meseci od donošenja, navodi se u saopštenju Pokreta Jasno i glasno.
“Svako od navedenih obećanja izvrgnuto je u praksi u svoju suprotnost. Javna rasprava pretvorena je u gladijatorsku arenu, gde su upravnici zgrada, kao neovlašćeni predstavnici građana, oni koje je kao učesnike izabrala gradska uprava da zastupaju stanare (bez punomoćja i uputstava tih stanara), suprotstavljeni udruženjima za životinje i stvoren je lažan i neprimeren konflikt.
Cilj gradske vlasti nikad nije bila niti da preispita odluku, da je izmeni, niti da je razmotri sa stanovišta zdravog razuma i posledica, već samo da zauzda medijsku hajku i kupi vreme, računajući da će za šest meseci sve biti zaboravljeno. Gradska vlast je morala tada postupiti sa pažnjom dobrog upravljača, delovati u opštem interesu i tragati za najboljim rešenjima. Takođe, imajući u vidu da je pokrenuta inicijativa pred Ustavnim sudom, bilo je celishodno da odloži njenu primenu do odluke Ustavnog suda, ili da se sama pojavi kao ovlašćeni predlagač, što bi čitav process i ubrzalo. Naime, gradski organi su ovlašćeni predlagači ocene ustavnosti pred Ustavnim sudom, dok su građani i građanske asocijacije samo u mogućnosti da podnesu inicijativu, koja Ustavni sud ne obavezuje na postupanje”, dodaje se u saopštenju.
“Pokret Jasno i glasno nije za neograničeno i neregulisano držanje ljubimaca, kada to ugrožava druge, ali nije ni za linearno i jednostrano kažnjavanje savesnih i odgovornih vlasnika i njihovih ljubimaca . Pokret Jasno i glasno je za donošenje razumnih odluka koje ne mogu imati dejstvo unazad i pogađati ljude koji su životinje stekli po prethodno važećoj odluci. Takođe, svesni smo problema neodgovornog vlasništva i neodgovornih vlasnika odgajivačnica koji kršenjem propisa, nemarom i ugrožavanjem tuđe privatnosti i prava, štete drugim građanima, odgovornim vlasnicima životinja i Gradu uopšte. Međutim, i dalje insistiramo da se problem neodgovornog vlasništva rešava u skladu sa važećim propisima o dobrobiti životinja, nepovredivosti prava svojine, kao i da se sprovode mere i izriču kazne u skladu sa postojećim komunalnim i veterinarskim propisima, bez izuzetka i dosledno, svima koji ih krše i neodgovorno se ponašaju. Na ovaj način stvaraju se uslovi za pravnu državu i kompromis svih zainteresovanih grupa.
Pokret Jasno i glasno poziva savesne i odgovorne građane koji drže ljubimce prema odredbama ranije odluke da ih se ne odriču i ne izbacuju ih na ulicu, te da nam se obrate u slučaju problema koje eventualno u tom smislu budu imali sa nadležnim organima.
Takođe, Pokret sa eminentnim stručnjacima više disciplina, kao i asocijacijama, radi na sačinjavanju nacrta nove i najsavremenije odluke iz oblasti držanja životinja, koja bi uvažavala interese i prava građana Požarevca i istovremeno štitila ljubimce u skladu sa zakonom, koji će biti deo našeg programa razvoja lokalne samouprave”, zaključuju se u saopštenju Pokreta Jasno i glasno.

2 KOMENTARA

KOMENTARIŠI