PODELI
Nova vozila za prevoz radnika, Foto: Energija Kostolac

Sada na kopu ima dovoljno vozila i mašina da se odgovori na sve postavljene zahteve.

Ako se za osnovnu rudarsku mehanizaciju kaže da predstavlja srce proizvodnog procesa na Površinskom kopu „Drmno“, onda je pomoćna mehanizacija njen krvotok. Zato je od izuzetnog značaja dobro funkcionisanje sektora pomoćne mehanizacije.

− Tokom cele godine uspevamo da održimo visoki nivo tehničke ispravnosti voznog parka pomoćne mehanizacije. To nam je omogućilo da izađemo u susret svim zahtevima koji se pred nas postavljaju − rekao je Stevan Popović, upravnik Sektora pomoćne mehanizacije kopa „Drmno“. – Osim toga, težište naših aktivnosti bilo je i na realizaciji javnih nabavki za kupovinu novih vozila i mašina kako bi se osvežio vozni park i podigla ukupna tehnička ispravnost i pouzdanost vozila i mašina.

Stevan Popović, Foto: Energija Kostolac

Popović objašnjava da je tokom 2021. nabavljeno više jednica teške mehanizacije: pet buldozera, jedan rovokopač, dva pomerača traka, dve kombinovane mašine i jedan čistač transportnih traka.

− U septembru smo dobili i 11 novih kamiona za masovan prevoz radnika. Sada praktično svaki rudarski sistem ima svoje prevozno sredstvo za prevoz radnika. Nadamo se da će nam stići još tri teretna brigadna terenska vozila i dve dizalice do 25 tona – kaže Popović. – Kada govorimo o novim vozilima, i za narednu godinu planirali smo kupovinu novih vozila i mašina, što je u funkciji pripreme kopa za ostvarivanje veće proizvodnje nakon izgradnje novog termoenergetskog kapaciteta.

On dodaje da s prvim jesenjim danima počinje priprema vozila i mašina za rad u zimskom periodu, kada su uslovi eksploatacije teški. Popović napominje i da su za eksploataciju vozila i mašina od izuzetnog značaja dobri putevi.

Direktna pomoć proizvodnji, Foto: Energija Kostolac

− Dobra vest je što je asfaltiran put na istočnoj strani kopa i što su nastavljeni radovi na modernizaciji obodnog puta duž severozapadne konture kopa „Drmno“, a u planu je izrada i drugih saobraćajnica. Sve će to u znatnoj meri uticati na povoljniju eksploataciju terenskih vozila i produženje njihovog radnog veka. Osim ovih saobraćajnica, radimo i na trasiranju puteva za tešku mehanizaciju kako ne bismo oštetili modernizovane saobraćajne komunikacije – ocenio je Popović.

Generalno, situacija u pomoćnoj mehanizaciji se iz godine u godinu značajno poboljšava. Već sada smo uspeli da obezbedimo da svaki rudarski sistem, odnosno svaki bager, ima na raspolaganju jedan buldozer, i to u tri smene. To imaju i pojedini odlagači na odlagališnim etažama – rekao je Popović. – Ne radi se o nedostatku mašina, već stručne radne snage. Rešavanjem ovog pitanja, ali i nabavkom novih radnih mašina u narednom periodu pokušaćemo da realizujemo ideju i da svaki transportni odvozni sistem ima svoju mašinu za čišćenje. To će biti od velikog značaja u pogledu smanjenja zastoja u proizvodnom procesu.

KOMENTARIŠI