Foto: Pixabay // Ilustracija

Popust se ne obračunava na dve naknade, na onu za podsticaj povlašćenih proizvođača električne energije, niti na naknadu za unapređenje energetske efikasnosti. Popusta, naravno, nema ni na taksu za javni medijski servis.

Popust od 15 do 30 odsto, koliko će dobiti građani koji sopstvenu potrošnju struje smanje za minimum pet do više od 30 odsto, neće se računati na ceo iznos računa, već samo na stavku „zaduženje za električnu energiju u obračunskom periodu“  koju čini zbir tri iznosa – obračunske snage, troška garantovanog snabdevača i utrošene energije.

Tako umanjeno „zaduženje za električnu energiju“ uvećava se za naknadu za podsticaj povlašćenih proizvođača električne energije, kao i za naknadu za unapređenje energetske efikasnosti. Ove dve naknade će, u slučaju uštede, biti niže jer zavise od utrošenih kilovat časova, ali na njih se popust ne obračunava.

Na novodobijeni zbir obračunava se akciza u iznosu od 7,5 odsto, pa na sve to još PDV od 20 odsto. I to predstavlja novo zaduženje po računu za električnu energiju.

Dodatno umanjenje imaće još samo energetski ugroženi kupci.

Ukupan rezultat dodatno se uvećava za iznos takse za RTS od 299 dinara.

Meriće se potrošnja jednog meseca u odnosu na isti mesec prethodne godine.

„Preporučuje se Javnom preduzeću  Elektroprivreda Srbije da se kupcima iz kategorije domaćinstvo na garantovanom snabdevanju obračuna popust na zaduženje za električnu energiju u obračunskom periodu – obračunska snaga, trošak garantovanog snabdevača i energija – počev od računa za oktobar 2022. godine zaključno sa računom za mart 2023. godine“, navodi se u Zaključku.

Umanjenje će se, kako se precizira, računati na sledeći način:

Za domaćinstva koja umanje potrošnju električne energije u odnosu na isti mesec prethodne godine, za više od pet odsto, a manje ili jednako 20 odsto, obračunavaće se popust od 15 odsto.

Za domaćinstva koja umanje potrošnju električne energije u odnosu na isti mesec prethodne godine, za više od 20 odsto, a manje ili jednako 30 odsto, obračunavaće se popust od 20 odsto.

Za domaćinstva koja umanje potrošnju električne energije u odnosu na isti mesec prethodne godine za više od 30 odsto, obračunavaće se 30 odsto popusta.

KOMENTARIŠI