Studenti Mašinskog fakulteta iz Beograda posetili su TE „Kostolac B“, prilikom čega su imali priliku da obiđu taj pogon i čuju pojedinosti o samom proizvodnom procesu koji se odvija u ovoj elektrani. Njihova poseta je organizovana u sklopu nastavnog predmeta Osnove parnih kotlova, koji se predaje studentima treće godine osnovnih akademskih studija na ovoj visokoškolskoj ustanovi.

Foto: Energija Kostolac

Budućim inženjerima je prvo održano kratko predavanje o izgradnji termoelektrane, sa osnovnim parametrima kotlovskog postrojenja, uz prateću tehničku dokumentaciju, koju su im predstavili inženjeri Željko Vasiljević i Dalibor Dobrosavljević. Usledio je obilazak samog pogona, gde su studenti upoznati s važnijim sklopovima, elementima i opremom kotlovskog postrojenja.

Studentske posete TE „Kostolac B“ organizuju se redovno sa ciljem da se budući inženjeri upoznaju sa funkcionisanjem termokapaciteta za proizvodnju električne energije koji čine okosnicu domaćeg energetskog sektora.

KOMENTARIŠI