Postavljen krov na konaku i završeni radovi u porti crkve u Laznici

Postavljen krov na konaku i završeni radovi u porti crkve u Laznici

Radovi na uređenju crkve u Laznici intenzivirali su se poslednjih godina, te tako nakon obnove fasade crkve pre četiri godine, što je bila prva obnova fasade na ovom verskom objektu nakon 30 godina.

Radost jereja lazničke i selištanske parohije Danila Glišića i ostalih vernika, je nemerljiv, a zahvalnost ka svim dobrotvorima velika.

Nakon obnove konaka u Bliznaku, Krepoljinu i Trške crkve, sasvim novi izgled dobija i crkva u najvećem naselju opštine – Laznici.Odziv meštana da dobrovoljnim prilozima učestvuju u akciji je bio izuzetan, gde nije bila naročito važna visina uloga, već da se učestvuje srcem.

KOMENTARIŠI