Potpisan Sporazum o realizaciji 1. faze projekta izgradnje marine u Velikom Gradištu

Potpisan Sporazum o realizaciji 1. faze projekta izgradnje marine u Velikom Gradištu

U Velikom Gradištu danas je svečano potpisan Sporazum o realizaciji 1. faze projekta izgradnje marine u Velikom Gradištu između Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Agencija za upravljanje lukama, Javnog vodoprivrednog preduzeća “Srbijavode“ i opštine Veliko Gradište.

Sporazum je rezultat prethodno potpisanog Memoranduma o razumevanju u oblasti nautičkog turizma u unutrašnjim plovnim putevima, između Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija i Agencije za upravljanje lukama.

,,Sporazum koji je danas potpisan omogućiće početak rada na procesu izgradnje marina i međunarodnih putničkih pristaništa i time značajno doprineti unapređenju održivog i planskog razvoja nautičkog turizma u ovom delu Srbije, kao i razvoju turističko-rekreativnog kompleksa na Srebrnom jezeru, gde se iz godine u godinu beleži sve veći rast broja turista i noćenja. Trenutno postoji pristan za čamce bez pratećih sadržaja, ali Dunavom prolazi sve više luksuznih plovila i ti turisti takođe imaju želju da svrate na Srebrno jezero. Dunav ovde predstavlja i granicu s Rumunijom odakle dolazi sve veći broj turista.”, rekla je ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija, Tatjana Matić.

Ona je dodala da za opštinu Veliko Gradište, izgradnja marine znači izuzetan rast turističkog potencijala i samim tim i veću posećenost ove opštine, kao i da je sigurna da će se na ovaj način dugoročno približiti domaćim i stranim turistima sve prirodne lepote naše zemlje.

Direktor Agencije za upravljanje lukama Vuk Perović rekao je da marine predstavljaju važan segment nautičkog turizma i da je u prethodnom periodu ova oblast normirana, proglašena su prva lučka područja, dok je Agencija izradila Studiju razvoja mikrolokacija mreže marina na Dunavu i Savi.

,,Studija pruža mogućnost za nove investicije i projekte izgradnje marina, čime će se pospešiti nautički turizam u Srbiji. Predviđena su dalja značajna ulaganja u marinu u Velikom Gradištu, što će doprineti povećanju prihoda ove lokalne samouprave i privlačenju ljubitelja nautike na istok naše zemlje. Intenzivno ćemo raditi na tome da naše buduće marine budu deo nautičkih karata Evrope“, istakao je Perović dodavši da je Veliko Gradište prepoznato kao perspektivna lokacija za razvoj marine i međunarodnog putničkog pristaništa zbog blizine turističkih i sportskih sadržaja, pre svega Srebrnog jezera.

,,Izgradnja i otvaranje marina i novih međunarodnih putničkih pristaništa podići će vidljivost nautičkih potencijala naše zemlje. Želimo da u potpunosti iskoristimo brojne mogućnosti Dunava za dalje poboljšanje međunarodnog i domaćeg rečnog putničkog saobraćaja”, zaključio je Perović.

Direktor JVP ,,Srbijavode” Goran Puzović istakao je da će zahvaljujući ovom veoma značajnom infrastrukturnom projektu opština Veliko Gradište dobiti međunarodno putničko pristanište i na taj način se uvrstiti među atraktivne destinacije za kruzing, kao i da će se povećati vidljivost nautičkih potencijala Srbijei inostranim turistima približiti kulturno-istorijske znamenitosti i prirodna bogatstva naše zemlje.

,,JVP „Srbijavode“ će u skladu sa svojom delatnošću učestvovati u pripremi potrebne tehničke i druge dokumentacije, vršiti poslove investitora i stručnog nadzora u toku izvođenja radova kako bi se ovaj projekat uspešno realizovao”, istakao je Puzović.

Predsednik opštine Veliko Gradište Dragan Milić je napomenuo da je ovo primer dobre prakse koja se nastavlja u Republici Srbiji i dobre saradnje sa Vladom RS, vladinim agencijama i odeljenjima kako se razvija Srbija i kako se vodi briga i o manjim opštinama kao i onima koje imaju potencijala.

On je istakao da će se izgradnjom marine turistička ponuda Srebrnog jezera dodatno unaprediti, a prednosti koje Dunav donosi potpuno iskoristiti, te da se može očekivati rast broja gostiju koji posećuju ovu destinaciju, među kojima je sve više inostranih, i da broj turista već dostiže oko milion godišnje.

,,Zahvaljujem se ministarki trgovine, turizma i telekomunikacija gospođi Tatjani Matić, direktoru Agencije za upravljanje lukama gospodinu Vuku Peroviću i direktoru Javnog vodoprivrednog preduzeća “Srbijavode“ gospodinu Goranu Puzoviću što su prepoznali ovu destinaciju i što su nam pomogli da zajednički izgradimo marinu. Nadam se da će se saradnja sa Vladom Srbije nastaviti, sa ciljem da u budućnosti napravimo jednu turističku ponudu i jednu turističku organizaciju Gradišta, Golupca i Požarevca.”, zaključio je Milić.

Marina će se nalaziti na Dunavu, u neposrednoj blizini Srebrnog jezera. U sklopu marine planirani su i objekti kao što su uprava, klub, prostor za smeštaj plovila, smeštajni kapaciteti, komercijalni i drugi sadržaji.

KOMENTARIŠI