Površinski kop „Drmno“ pred zimski period: Za ugalj nema zime

Površinski kop „Drmno“ pred zimski period: Za ugalj nema zime

– Očekujem da će kop „Drmno“ ispuniti proizvodna očekivanja tokom nastupajućeg zimskog perioda i uspešno izaći na kraj sa izazovima koje zima donosi, rekao je Slavković.

Sve ovogodišnje aktivnosti u rudarskom sektoru ogranka „TE-KO Kostolac“
bile su usmerene na realizaciju planova proizvodnje uglja i jalovine, investicionih
projekata i remontnih poslova na osnovnoj rudarskoj mehanizaciji u cilju stvaranja
uslova za nesmetan i siguran rad tokom zimskog perioda.

DRAGOSLAV SLAVKOVIĆ, FOTO: EPS ENERGIJA

– Očekujem da će kop „Drmno“ ispuniti proizvodna očekivanja tokom
nastupajućeg zimskog  perioda i uspešno izaći na kraj s izazovima koje zima donosi
– rekao je Dragoslav Slavković, direktor kopa. – Remontnu sezonu privodimo kraju. U oktobru smo završili remont i rekonstrukciju trećeg jalovinskog sistema, čime smo
stvorili uslove za nesmetan razvoj kopa. Preostaje nam da tokom novembra završimo
remont prvog jalovinskog sistema i nakon toga stavimo tačku na ovogodišnju
remontnu sezonu.

Kako kaže direktor kopa, podignuta je pogonska spremnost rudarske mehanizacije angažovane na otkopavanju jalovine i iskopavanju uglja.

Bager „SRs 400“ na uglju, FOTO: EPS ENERGIJA

– Nadam se da će naredne godine biti stvoreni uslovi za revitalizaciju i
zamenu vitalnih delova, pre svega na velikim rudarskim sistemima za otkrivanje
uglja, ali i bagerima vedričarima – objasnio je Slavković. – Kada je u pitanju ugljeni
sistem, mogu reći da tu nemamo većih problema. Bageri su na dobrim pozicijama,
pomerene su transportne trake, stvaramo uslove za izgradnju novog vodosabirnika  i
mislim da ćemo bez većih poteškoća ostvarivati dnevnu proizvodnju od 30.000 tona
uglja. Kop je, u celini posmatrano, tehnološki dobro definisan – rekao je Slavković.
Prema njegovim rečima. jedan od proizvodnih prioriteta u ovom periodu je
povećanje rezervi uglja na deponiji termolektrane „Kostolac B“, s obzirom na
činjenicu da je deponija termoelektrana u Kostolcu popunjena.

Kop „Drmno“ u zimski period ulazi sa novom energijom. Deo rudarske
mehanizacije i opreme, kako nam je rečeno, napajaće se strujom iz novoizgrađene
trafostanice  „Rudnik 4“  sa zapadne strane kopa. To će u znatnoj meri rasteretiti
postojeće trafostanice „Rudnik 3“ i „Rudnik 5“, koje se nalaze na istočnoj strani
ležišta, i doprineti energetskoj stabilnosti kopa.

Bageri na dobrim pozicijama, FOTO: EPS ENERGIJA

Slavković kaže da su putevi na kopu u dobrom stanju i da su počeli pripremni
radovi za asfaltiranje dva stacionarna puta sa istočne i zapadne strane kopa
„Drmno“. To će u velikoj meri ubrzati i olakšati prevoz, kako radnika do rudarskih
sistema, tako i zaposlenih iz službi održavanja. On ističe da mehaničari uspevaju da
podignu pogonsku spremnost mašina teške mehanizacije, ali da i pored toga kopu
nedostaje nekih pet do šest buldožera kako bi se realizovali svi dnevni poslovi.

Dobro odvodnjavanje

Slavković kaže da je primljen određen broj mladih rukovalaca teškom
mehanizacijom, što je dobro, jer se dešavalo da ima ispravnih buldožera, ali nema
radnika. Situacija s odvodnjavanjem je, prema njegovoj oceni, dobra, a tome su
doprinele i dve nove linije za dubinsko odvodnjavanje ispred fronta napredovanja
rudarskih radova. Znatno je smanjena zavodnjenost kopa, što je posebno važno u
zimskom periodu.

KOMENTARIŠI