Površinski kop „Drmno“: Visoki proizvodni zahtevi

Površinski kop „Drmno“: Visoki proizvodni zahtevi

Foto: Energija Kostolac

Proizvodnja uglja je kontinuirana i stabilna od početka godine i pored otežavajućih tehničko-tehnoloških uslova za rad.

Sredinom avgusta urađen je rebalans plana proizvodnje uglja, prema kome je godišnji plan proizvodnje povećan sa 9,526 na 9,954 miliona tona, kaže Nenad Predić, direktor Površinskog kopa „Drmno“. On dodaje da to iziskuje dodatni napor zaposlenih da se odgovori novim proizvodnim obavezama do kraja godine.

− Za sada podmirujemo sve potrebe za rad termoenergetskih kapaciteta instalisanih u Kostolcu, a izvesnu količinu uglja obezbeđujemo za potrebe termoelektrana u Svilajncu i Obrenovcu. Proizvodni zahtevi su veoma visoki, ali očekujem stabilnu i predvidivu proizvodnju uglja i u narednom periodu − kaže Predić.

Nenad Predić, Foto: Energija Kostolac

U rudarskom sektoru ogranka „TE-KO Kostolac“ sve ovogodišnje aktivnosti usmerene su na realizaciju planova proizvodnje uglja i jalovine i remonte osnovne rudarske mehanizacije. Cilj je stvaranje uslova za nesmetan i siguran rad kopa „Drmno“. Proizvodnja uglja je kontinuirana i stabilna od početka godine i pored otežavajućih tehničko-tehnoloških uslova za rad.

− Na ugljenom delu ležišta imamo pojavu međuslojne jalovine, što iziskuje dodatne napore zaposlenih na iskopavanju uglja − rekao je Predić. − Oko milion kubika međuslojne jalovine treba otkopati. To se radi istim bagerima kojima se otkopava ugalj, tako da mašine rade dupli posao. Nepravilno zaleganje uglja prema zapadnom i severnom delu ugljenog ležišta stvara probleme u iskopavanju uglja zbog samih nagiba radnih niveleta etaža.

Foto: Energija Kostolac

Predić dodaje su veliki izazovi i u proizvodnji otkrivke.

− Na rudarskim sistemima dolazi do neplanskih zastoja zbog otkaza spojeva na trakastim transporterima, što remeti koncepciju rada, ali i druge tehnološke aktivnosti koje se prolongiraju. Od prošle godine na svim otkopnim etažama jalovine obavlja se vertikalna preraspodela masa, odnosno sve etaže na otkopnim sistemima se spuštaju naniže. Na taj način pratimo samo zaleganje uglja, što je još jedan izazov, jer bageri rade u podetažama, što smanjuje njihov kapacitet. Tako mora da se radi dok se ne ostvare zacrtane nivelete, čime se stvaraju preduslovi za bolju proizvodnju. Na otkrivci, ali generalno to se odnosi na kop u celini, nemamo dovoljan broj radnika u proizvodnji. Kada se tome dodaju odsustva zbog godišnjih odmora i koronavirusa, situacija postaje još teža – kaže Predić.

Remonti prema planu

Remontne aktivnosti odvijaju se prema utvrđenom planu i u skladu sa očekivanom dinamikom izvođenja radova, rečeno nam je na kopu „Drmno“. Do sada su završeni remonti četvrtog, trećeg i prvog BTO sistema, kao i rudarske mehanizacije, opreme i postrojenja angažovanih na ugljenom sistemu. Zamenjeni su ležaji okreta gornje gradnje, kao i pripadajući mehanizmi na bageru „SchRs 800“. Po završetku ovog posla, počeo je i remont petog jalovinskog sistema.

KOMENTARIŠI