Objekat zapremine oko 40.000 kubnih metara pušten je u rad krajem 2020. i služi za prikupljanje i ispumpavanje površinskih voda na kopu.

Na površinskom kopu „Drmno“ postoji veliki broj objekata za dubinsko i površinsko odvodnjavanje koji su u funkciji zaštite ležišta od priliva voda. Krajem prošle godine u rad je pušten novi glavni vodosabirnik izgrađen na koti od oko 100 metara ispod nivoa Dunava.

− Vodosabirnik je zapremine oko 40.000 kubnih metara. Na dve pontonske kućice instalisani su pumpni agregati, sa dva paralelna cevovoda, čiji je maksimalni kapacitet ispumpavanja vode oko 400 litara u sekundi. Radove na izgradnji izvela je rudarska operativa PK „Drmno“ bagerom EŠ-10, uz veliko anagažovanje radnika PD „Georad“ − rekao je Jovan Zdravković, šef Službe odvodnjavanja kopa „Drmno“.

Prema njegovim rečima, funkcija glavnog vodosabirnika je da prikuplja sve atmosferske vode, kao i one koje ističu iz radnih etaža odakle se pumpama i postavljenim cevovodima ispumpavaju u obližnje vodotokove.

− Da bi se ubrzao proces površinskog odvodnjavanja, trenutno je na PK „Drmno“ u radu i pet etažnih vodosabirnika, iz kojih se prikupljena voda ispumpava direktno van konture kopa. Pored toga, u radu je i više manjih vodosabirnika, koji vodu prepumpavaju do najbližeg recipijenta. Ovakav model prikupljanja i ispumpavanja površinskih voda što bliže mestu pojavljivanja veoma je efikasan i značajan proces, jer se tako sprečava dug i komplikovan transport vode kanalima do glavnog vodosabirnika i ubrzava ispumpavanje površinskih voda – objašnjava Zdravković.

On ističe da je tokom izgradnje objekta posada bagera EŠ-10“ pokazala veliko umeće i stručnost. Vodosabirnik je rađen na relativno uskom prostoru, pa je bilo neophodno da se pažljivo planira svaki detalj izrade radi uspešnog manipulisanja masama koje je bilo potrebno otkopati i odložiti. Svaki korak iskopa vodosabirnika pratili su radnici „Georada“, čiji je zadatak bio, pored ostalog, da bageru obezbede što bolju radnu sredinu za iskop materijala, a kasnije i montažu opreme.

KOMENTARIŠI