Poziv za učešće u javnoj raspravi o budžetu Grada Požarevca za 2019....

Poziv za učešće u javnoj raspravi o budžetu Grada Požarevca za 2019. godinu

Dana 14.12.2018. godine održaće se otvoreni sastanak u sali broj 11 Gradske uprave

Foto: B.P.

Gradsko veće Grada Požarevca poziva sve građane, udruženja, stručnu javnost i druge zainteresovane subjekte da se upoznaju sa tekstom nacrta Plana javnih investicija za 2019. godinu (za budžet Grada Požarevca za 2019. godinu) i da daju predloge, sugestije i komentare.

Javna rasprava o Nacrtu održaće se u periodu od 11. decembra 2018. godine do 16. decembra 2018. godine.

Predlozi, sugestije, inicijative i komentari dostavljaju se Gradskom veću Grada Požarevca, putem elektronske pošte na adresu: uprava@pozarevac.rs ili poštom na adresu: Gradska uprava Grada Požarevca, ul. Drinska br. 2, Požarevac, za naznakom: ,,Za javnu raspravu o Planu investicija za 2019. godinu“.

Dana 14.12.2018. godine održaće se otvoreni sastanak u sali broj 11 Gradske uprave Grada Požarevca, ul. Drinska br. 2, sa predstavnicima stručnih službi, kome mogu prisustvovati zainteresovani građani, udruženja, stručna i ostala javnost, kao i sredstva javnog obaveštavanja.

Po okončanju javne rasprave, Gradsko veće Grada Požarevca će analizirati sve primedbe, predloge i sugestije učesnika u javnoj raspravi i na osnovu toga sačiniti izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi i u roku od 8 dana od dana okončanja javne rasprave isti objaviti na internet stranici Grada Požarevca.

Sastavni deo ovog javnog poziva je Program javne rasprave i Tekst Nacrta
Detalje poziva i prateća dokumenta pogledajte ispod:

• Program javne rasprave

• Tekst Nacrta

KOMENTARIŠI