Pravi se nova zgrada u centru Požarevca

Pravi se nova zgrada u centru Požarevca

Odeljenje za urbanizam i građevinske poslove Grada Požarevca objavilo je javni poziv za prezentaciju urbanističkog projekta sa urbanističko-arhitektonskom razradom lokacije za izgradnju poslovno-stambene zgrade na k.p.br. 901 i 1006/3 KO Požarevac, u ulici Lenjinova br. 9, u Požarevcu, izrađen od strane Kompanije Evrotrgovina.

Javna prezentacija urbanističkog projekta organizovaće se u trajanju od sedam dana, počev od utorka, 19. jula, zaključno sa 26. julom, u kancelariji broj 36 u prizemlju zgrade Gradske uprave grada Požarevca, u ulici Drinskoj broj 2, u terminu od 10 do 13 časova, kao i na internet stranici Grada Požarevca (www.urbanizam.pozarevac.rs).

Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da izvrše uvid u urbanistički projekat i svoje primedbe i sugestije u pisanom obliku, u toku trajanja javne prezentacije, podnesu Odeljenju za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice Gradske uprave Grada Požarevca.

Bliže informacije možete dobiti u kancelariji broj 36 zgrade Gradske uprave Grada Požarevca-kontakt telefon 539-676.

KOMENTARIŠI