SOKOBANJA, Foto: Urban City / B.P.

Završene su prijave penzionera za besplatnu rehabilitaciju u banjama u Srbiji o trošku Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, a preliminarna rang-lista korisnika koji su to pravo ostvarili biće objavljena 30. marta, najavila je Jelica Timotijević iz Fonda PIO.

Budući da su prijave zaključene 2. marta, udruženja penzionera bi u ovom periodu trebalo da sve prijave objedine i dostave filijalama Fonda PIO prema mesnoj nadležnosti, kako bi se podaci uneli u sistem, objašnjava Jelica Timotijević.

Završene su prijave penzionera za besplatnu rehabilitaciju u banjama u Srbiji o trošku Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, a preliminarna rang-lista korisnika koji su to pravo ostvarili biće objavljena 30. marta, najavila je Jelica Timotijević iz Fonda PIO.

Budući da su prijave zaključene 2. marta, udruženja penzionera bi u ovom periodu trebalo da sve prijave objedine i dostave filijalama Fonda PIO prema mesnoj nadležnosti, kako bi se podaci uneli u sistem, objašnjava Jelica Timotijević.

“Penzioneri su mogli na oko 220 punktova, penzionerskih udruženja i odbora u celoj zemlji, da dostave prijave. Očekujemo da u najkraćem roku sve prijave budu predate Fondu na dalju obradu”, rekla je Timotijevićeva za Tanjug.

Prema njenim rečima, sve prijave se unose u sistem i prvi korak je izdvajanje onih koji ne ispunjavaju uslove, recimo penzija im je viša od propisanih 37.809 dinara ili su već koristili besplatnu rehabilitaciju u prethodne tri godine i slično.

“Regularne prijave se boduju, tako što se primenjuju kriterijumi bodovanja po visini penzije, dužini staža osiguranja i dužini primanja penzije. Nakon toga se objavljuje preliminarna rang-lista sa imenima penzionera koji su u ovoj godini ostvarili pravo”, rekla je Timotijevićeva.

Istakla je da se preliminarna rang-lista objavljuje 21. radnog dana od dana zatvaranja oglasa, što znači da će penzioneri moći da vide da li su ostvarili pravo u četvrtak, 30. marta, na oglasnim tablama u penzionerskim udruženjima i u filijalama Fonda PIO.

“Ukoliko nisu ostvarili pravo na besplatnu rehabilitaciju, penzioneri imaju mogućnost da ulože prigovor, u roku od pet radnih dana od dana objave preliminarne rang-liste. Obaveza komisije je da u roku do pet radnih dana razmotri prigovore i o njima odluči. Nakon toga pravi se konačna rang-lista”, napomenula je Timotijevićeva.

Precizirala je da će polovinom aprila na oglasnim tablama biti objavljene konačne rang-liste.

“Odmah potom će se uraditi raspodela banja, uvažavajući iskazane želje penzionera i svako od njih će u kratkom roku dobiti obaveštenje o tome da je ostvario pravo na besplatnu rehabilitaciju i koja banja, od tri koje je naveo kao svoju želju, mu je dodeljena. Istovremeno, spiskovi penzionera se dostavljaju banjama i očekujemo da banje već u drugoj polovini aprila počnu da pozivaju korisnike na rehabilitaciju”, rekla je Timotijevićeva.

Još uvek, dodaje, nemaju uvid u iskazane želje po oglasu za ovu godinu, ali iz iskustva se zna da je najveće interesovanje za Vrnjačku Banju, i Banje Koviljača i Kanjiža.

“Prošle godine bilo 40.000 prijava, a očekuje se da će i ove godine biti približno interesovanje”, zaključila je Timotijevićeva.

KOMENTARIŠI