Prodavnice koje rade u četvrtak od 4 do 7 u Požarevcu za...

Prodavnice koje rade u četvrtak od 4 do 7 u Požarevcu za starije od 65 godina

Penzionerima i osobama starijim od 65 godina i ovog četvrtka će biti omogućeno da kupovinu obave od 4 do 7.

Ovo je spisak prodavnica na teritoriji Grada Požarevca koje će raditi u ovom terminu:

1. „Maksi“ Požarevac, Vardarska 3.
2. „DIS“ Požarevac, Đure Đakovića bb, Požarevac.
3. „Idea“ Požarevac, Moše Pijade 40.
4. „Styline“ Kostolac, Trudbenička 36.
5 . “Styline“ Požarevac, Šumadijska 21-23.
6. „Trgovina Lilić“ Požarevac, Lole Ribara 2.
7. „Trgovina Lilić“ Požarevac, 27. Aprila 66.
8. „Trgovina Lilić“ Požarevac, Vojske Jugoslavije bb.
9. „Trgovina Lilić“ Kostolac, Krug zelene pijace bb.
10. „Trgovina Lilić“ Požarevac, Knez Milošev venac 18a.
11. „Mleki“ Požarevac, Požarevački Partizanski Odred 2.
12. „Mleki“ Požarevac, Čede Vasovića 76 Triangl.
13. „Union MZ – kuća mesa“ Požarevac, Knez Milošev Venac bb (kod železničke stanice).
14. „Union MZ – kuća mesa“ Požarevac, Moše Pijade 12.
15. Dendić, Požarevac, Dunavska 40
16. Dendić, Požarevac, Čede Vasovića 14
17. Dendić, Požarevac, 27.aprila bb
18. Dendić, Požarevac, Šumadijska bb
19. Delikates, Kostolac, Trg Bratstva i jedinstva
20. Ognjanović trgovina, Klenovnik
21. Ognjanović trgovina, Kostolac, Trudbenička 14

22. Ognjanović trgovina, Stari Kostolac
23. Ognjanović trgovina, Ćirikovac
24. Ognjanović trgovina, Bradarac
25. Union MZ, Kostolac, Krug pijace
26. TR Maja Diskont, Zelengorska 7, Požarevac
27. „Trgovina Lilić“, Strahinjića Bana BB, Požarevac
28.“Trgovina Lilić“, Njegoševa 13 Lokal br.1, Požarevac
29. „Trgovina Lilić“, Ratarska 144, Požarevac
30. „Trgovina Lilić“, Đure Jakšića, Lučica

31. Market Dendić 3 Požarevac Vojske Jugoslavije 145
32. Market Dendić 4 Požarevac Svetosavska bb
33. Market Dendić plus Požarevac Veljka Dugoševića 7
34. Market Dendić 6 Lučica Oktobarska 22
35. Market Dendić 7 Kostolac Krug pijace bb
36. Market Dendić 17 Kostolac Vojvode Mišića bb
37. Trgovina Lilić Požarevac Moše Pijade
38. Trgovina Lilić Požarevac Selo Drmno.

39. TR Maja diskont MP Požarevac Moše Pijade bb
40. TR Pile i papaja Požarevac Kosovska 25 / 1.

KOMENTARIŠI