Produžena zabrana zapošljavanja u javnom sektoru

Produžena zabrana zapošljavanja u javnom sektoru

Foto: Urban City // B.P.

Kontrolisano zapošljavanje u javnom sektoru Srbije produžava se do 31. decembra 2026, predviđa predlog Zakona o budžetskom sistemu koji je Vlada usvojila i poslala Skupštini na odlučivanje.

Država ni u revidiranoj Fiskalnoj stategiji 2024-2026. ne predviđa da se upravljanjem brojem zaposlenih sistemski uredi, pa će deo državnog sektora nastaviti da funkcioniše sa manjkom kadra u naredne tri godine, ocenio je Fiskalni savet.

Trenutno važeće zakonsko rešenje predviđa da kontrola zapošljavanja u javnom sektoru važi do kraja 2023.

Ova kontrola podrazumeva da budžetski korisnici mogu da zaposle do 70 odsto onih koji napuštaju javni sektor, bez saglasnosti Vladine komisije. Za svako dodatno zapošljavanje im treba dozvola komisije, s tim da broj zaposlenih na neodređeno ne sme da bude više od jedan odsto veći nego na kraju 2020.

Zabrana zapošljavanja uvedena je pre deset godina, u decembru 2013, kao iznuđeno rešenje koje je imalo za cilj da zauzda tadašnje nekontrolisano kretanje mase plata i donese brze budžetske uštede.

Prvobitni planovi su predviđali da zabrana trage dve godine, do kraja 2015.

KOMENTARIŠI