Proizvodnja električne energije u Kostolcu: Do kraja jula 10 odsto iznad plana

Proizvodnja električne energije u Kostolcu: Do kraja jula 10 odsto iznad plana

Foto: Energija Kostolac

Kostolačke termoelektrane su i tokom jula bile u remontu, tako da je elektroenergetskom sistemu Srbije predato ukupno 124.948.000 kWh električne energije.

Blok B2 ove godine prolazi kroz sveobuhvatni kapitalni remont koji će trajati približno šest meseci, tako da ovogodišnji plan proizvodnje za kostolačke termoelektrane iznosi 5.508.000.000 kWh.

Kada se posmatra godišnji plan proizvodnje, obe termoelektrane u Kostolcu isporučile su zaključno sa 31. julom ukupno 3.617.249.000 kWh električne energije, što je 10 odsto iznad plana. Blokovi TE „Kostolac A“ su u tom periodu proizveli 1.105.825.000 kWh, odnosno blok A1 je proizveo 350.267.000 kWh, dok je blok A2 dao 755.558.000 kWh električne energije. Sedmomesečna proizvodnja ostvarena u TE „Kostolac B“ iznosi 2.511.424.000 kWh, što je sumarni učinak bloka B1, koji je u pomenutom periodu dao 1.216.826.000 kWh, i bloka B2, koji je proizveo 1.294.598.000 kWh.

KOMENTARIŠI