Zaposleni u termo sektoru ogranka „TE-KO Kostolac“ sve su bliže ostvarenju godišnjeg plana proizvodnje od 6,2 milijarde kilovat-časova električne energije.

Posebno ohrabruje dobar rad oba bloka termoelektrane „Kostolac B“, koji su za jedanaest meseci isporučili sistemu 4,2 milijarde kilovat-sati električne energije, što je za procenat više od plana. Ništa manji podvig, postigli su i blokovi termoelektrane „Kostolac A“ i energetičari najstarijih blokova, isporučivši sistemu 1,5 milijardi kilovat-sati. Iako je to za tri odsto manje od plana, to je podvig, s obzirom na to da je ove godine rađen kapitalni remont, a uslovi za nabavku potrebnih delova i opreme a potom i rad na remontnim poslovima, bili su otežani zbog epidemije koronavirusa.

Činjenice govore da je ovim najstarijim blokovima neophodna revitalizacija, što se i planira od iduće godine, ali i upošljavanje novih radnika, s obzirom na to da veliki broj starih radnika, upravo u ove dve elektrane, odlazi u penziju pa je neophodno da ih zamene mlađi.

Dobrim rezultatima doprineo je i kvalitetan i kaloričan ugalj koga su obezbeđivali rudari Ogranka. „TE-KO Kostolac“ završava ovu proizvodnu godinu kao pouzdan i efikasan proizvođač električne energije u „Elektroprivredi Srbije“.

KOMENTARIŠI