Proizvodnja uglјa i otkrivke na PK „Drmno“: Prema planu uprkos lošem vremenu

Proizvodnja uglјa i otkrivke na PK „Drmno“: Prema planu uprkos lošem vremenu

Na kopu „Drmno“ tokom januara, uprkos teškim uslovima rada zbog velikih snežnih padavina i udara vetra, proizvodnja se odvijala nesmetano. Tako je u prvom mesecu 2019. godine proizvedeno 863.138 tona uglјa, što je u skladu s planom, a proizvedeno je i 2,5 miliona kubnih metara otkrivke. Stabilizacijom vremenskih prilika ovi rezultati biće i bolјi.

Isporuka uglјa termoelektranama bila je prema zahtevima energetičara, pa je deo proizvedenog uglјa deponovan u rezerve, koje su trenutno u projektovanim kapacitetima. Ugalј je isporučivan i za termoelektranu „Morava“ u Svilajncu.

KOMENTARIŠI