Foto: Pixabay // ilustracija

MDULS poziva sve građanke i građane da na vreme provere da li su upisani u Jedinstveni birački spisak (JBS) i ako jesu, da li su im upisani lični podaci tačni, kako bi mogli da ostvare pravo glasa na izborima koji će biti održani 17. decembra 2023. godine.

Pravo na uvid u birački spisak ima svaki građanin u cilju provere ličnih podataka upisanih u birački spisak i može se izvršiti neposredno u opštinskoj, odnosno gradskoj upravi u kojoj građanin ima prebivalište, odnosno boraviše za interno raseljena lica, kao i elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici MDULS ➡️ https://upit.birackispisak.gov.rs/

Građani mogu izvršiti uvid u podatke koji se o njima vode i putem Portala eUprava (usluga eZahtev za upis/promenu podataka u Jedinstvenom biračkom spisku), a potrebno je da budu registrovani korisnici Portala eUprava.

KOMENTARIŠI