Biblioteka u Kostolcu, Odeljenje Narodne biblioteke “Ilija M. Petrović” Požarevac, započela je sa ciklusom psiholoških radionica pod nazivom “Pričajmo o…”.

Radionice su namenjene psihološkom osnaživanju pripadnica ženskog pola, jačanju njihovog samopouzdanja, samopoštovanja i unapređenju potencijala.

Na radionicama učesnici sede u krugu i na zabavan i interaktivan način rešavaju zadatke i diskutuju po grupama o zadatim temama, u onoj meri koliko to sami žele. Teme pokrivaju aspekte života koji mogu biti od interesa svima, kao što su: zauzimanje pozitivnog odnosa prema sebi i drugima, jačanje samopouzdanja i samopoštovanja, vežbanje komunikacijskih veština u međuljudskim odnosima, adekvatna briga o sebi i drugima, bolje razumevanje ljubavnih i drugih bliskih odnosa, donošenje zrelih odluka, savladavanje različitih životnih problema, kao što su gubici voljenih osoba, suočavanje sa bolestima, strahovima i dr. Ovladavanjem ovim moćnim psihološkim alatima na radionicama i njihovim vežbanjem u svakodnevnim situacijama učesnici mogu značajno unaprediti sebe i svoj život.

Prva u nizu radionica „Pričajmo o…“ održana je 7. maja sa temom „O samopoštovanju“ i činile su je osamnaest učesnica.

Radionicu su osmislile: Renata Minić MA, diplomirani bibliotekar savetnik i Olivera Hajrović, specijalista kliničke psihologije i predsednica Udruženja „Psihološki centar“.
U sprovođenju radionice učestvuju i bibliotekarke Nevena Vuksanović i Marija Kopun,
Radionice su besplatne i realizovaće se jednom mesečno.

KOMENTARIŠI