Pušten instant platni sistem u Srbiji, plata i vikendom

Pušten instant platni sistem u Srbiji, plata i vikendom

Kako su naglasili u centralnoj banci, instant plaćanje predstavljaju pravu revoluciju u svetu plaćanja

Foto: Pixabay // ilustracija

Narodna banka Srbije pustila je danas u 10 časova novi “instant” platni sistem koji će omogućiti prenos novčanih sredstava sa računa na račun u režimu 24 sata dnevno tokom cele godine, sa trenutnom dostupnošću sredstava korisniku.

Kako su naglasili u centralnoj banci, instant plaćanje predstavljaju pravu revoluciju u svetu plaćanja. To znači da će za svega nekoliko sekundi onaj kome je plačanje namenjeno dobiti sredstva na svom računu, a onaj ko plaća dobija potvrdu da je sve obavljeno i da su novčana sredstva odobrena. Praktično, instant plaćanje znači da će zaposleni moći da podignu platu sa bankomata i vikendom i praznikom, ili noću, a da ne moraju da čekaju prvi radni dan ako je novac uplaćen u petak popodne ili pred praznike.

Četiri banke kasne sa uvođenjem instant plaćanja

NBS je istakla i da četiri banke kasne sa uvođenjem sistema instant plaćanja, pa će tako od danas u ovaj sistem biti uključene 24 od 28 banaka. Kako dodaju u NBS, preostale četiri banke priključiće se u taj sistem najkasnije do 1. aprila 2019. godine.

Hitna plaćanja

Banke koje pružaju usluge instant plaćanja imaju obavezu da omoguće izvršavanje instant plaćanja na šalterima u okviru svojih ekspozitura, kao i korišćenjem elektronskih kanala poput internet i mobilnog bankarstva. Opciono mogu i da izaberu jedno ili drugo, ali najkasnije do 1. aprila 2019. godine, nakon čega moraju omogućiti instant plaćanja klijentima na svim kanalima.

U NBS navode da će sva plaćanja do 300.000 dinara koja klijenti označe kao hitna unošenjem slovne oznake “H” u polje hitno na nalogu biti obavljena kao instant plaćanja. Tako će za svega nekoliko sekundi onaj kome je plaćanje namenjeno dobiti sredstva na svom računu, a onaj ko plaća potvrdu da je plaćanje izvršeno i sredstva odobrena.

Dovoljan je broj mobilnog telefona

Platni sistem NBS takođe će omogućiti i da se prenese novac primaocu, a da se ne mora znati njegov broj tekućeg računa, već samo broj mobilnog telefona. Naime, sistem za instant plaćanja daje mogućnost da klijenti povežu broj svog mobilnog telefona sa tekućim računom, tako da ukoliko neko želi da im uplati novac, nije potrebno da zna broj tekućeg računa, već je dovoljno da ima broj telefona memorisan u svom mobilnom uređaju.

Podaci o računima komunalija, mobilnih, kablovske mogu da se dostavljaju e-banking i m-banking, a onda se tako i plaćaju

Jedna od novina je i usluga prezentovanja podataka o računu ili tzv. “Electronic Bill Presentment and Payment”. To znači da izdavaoci mesečnih računa za usluge poput preduzeća koja se bave snabdevanjem električnom energijom i vodom, pružaoci ostalih komunalnih usluga, mobilnih operatora, imaju mogućnost da podatke o tim računima u elektronskoj formi, korišćenjem odgovarajućih poruka, dostavljaju u e-banking ili m-banking aplikacije na zahtev korisnika tih aplikacija – građana i privrede.

Podaci o računu se prikazuju u aplikaciji korisnika i ukoliko korisnik želi da izvrši plaćanje klikne na opciju “plati” nakon čega se prikazuje popunjen platni nalog, podacima iz računa, koji klijent potvrđuje.

Plaćanje putem QR koda od 1. aprila 2019. godine

Banke koje pružaju uslugu izdavanja ili prihvatanja platnih instrumenata, na primer kartica, biće u obavezi da od 1. aprila 2019. omoguće instant plaćanja na prodajnom mestu (fizičkim i internet prodajnim mestima) i to najmanje korišćenjem dvodimenzionalnog bar koda tzv. QR (Quick Response) koda.

Potrošač će tako na prodajnom mestu u svojoj m-banking aplikaciji generisati QR kod koji trgovac skenira kako bi inicirao plaćanje sa računa potrošača, a na ime prodate robe ili pruženih usluga. Drugi model plaćanja bi bio kada trgovac na svom tabletu ili pametnom telefonu ima aplikaciju koja mu omogućava da generiše QR kod koji sadrži podatke o iznosu kupovine, računu trgovca i identifikatoru transakcije.

Potrošač skenira QR kod nakon čega se formira platni nalog u m-banking aplikaciji koji potrošač dodatno potvrđuje.

Vizuelna prepoznatljivost – Oznaka IPS (Instant plaćanja Srbija)

Kako bi potrošač i trgovac mogli nedvosmisleno da identifikuju platni instrument za instant plaćanja predviđeno je da banke obezbede elektronsku i vizuelnu prepoznatljivost platnog instrumenta kojim se inicira instant plaćanje, kao i prodajnog mesta na kojem se to plaćanje može obaviti. One će koristiti jedinstvenu oznaku IPS, koja predstavlja skraćenicu od reči “Instant Plaćanja Srbija” u aplikativnim rešenjima za korisnika i na prodajnom mestu.

Koristi se i NFC tehnololgija

Banke će moći da ponude i druga platna rešenja koja nisu bazirana na QR kodu (npr. na NFC tehnologiji), ali je QR kod izabran zbog činjenice da NFC tehnologiju nemaju svi modeli pametnih telefona.

Promena obrasca za hitna plaćanja

Odluka o obliku, sadržini i načinu korišćenja obrazaca platnih naloga za izvršenje platnih transakcija u dinarima izmenjena je kako bi se obezbedilo da svi platni nalozi do 300.000 dinara koje korisnik označi kao hitne budu izvršeni kao instant plaćanje. S obzirom na to da će korisnici moći da iniciraju instant plaćanje na šalterima u okviru ekspozitura pružalaca platnih usluga kao uplatu gotovog novca na račun drugog korisnika bilo je potrebno dodati novi element na nalogu za uplatu „način izvršenja – “hitno”, pa je u tom smislu izmenjen i izgled obrasca naloga za uplatu.

KOMENTARIŠI