Radovi na proširenju kanalizacione mreže u Kostolcu

Radovi na proširenju kanalizacione mreže u Kostolcu

Predsednik Gradske opštine Kostolac Serdžo Krstanoski, sa svojim saradnicima, obišao je početak izvođenja radova na izgradnji fekalno – kanalizacione mreže – II faza, u kostolačkom naselju “Didino selo” u Kolubarskoj ulici.

Ovom prilikom predsednik Krstanoski je istakao da je Grad Požarevac tokom ove godine izdvojio sredstva iz budžetskog fonda za Gradsku opštinu Kostolac, i to za zaštitu životne sredine, u vrednosti od 150 miliona dinara.

Zahvaljujući izgradnji fekalno – kanalizacione mreže zatvoriće se septičke jame, smanjiće se zagađenje zemljišta i biće poboljšana higijena za 420 domaćinstva koja žive u ovim naseljima.

Zvanično su završeni radovi na izgradnji fekalno – kanalizacione mreže i crpnih stanica – I faza i to u 17 ulica u kostolačkim naseljima “Kanal”, “Didino selo” i “Kolište” a vrednost radova je 77 miliona dinara.

KOMENTARIŠI