Gradska opština Kostolac je krajem prošle godine napravila strategiju razvoja Gradske opštine Kostolac za 2019.godinu sa projekcijama za 2020 i 2021.godinu kojom je predviđeno da se u naredne tri godine odrade projekti za širenje kompletne toplifikacione mreže, komunalne i putne infrastrukture, ali i realizuju projekti koji će doprineti zaštiti životne sredine.

Što se tiče širenja toplifikacione mreže urađena su tri projekta, i to za Bazensku ulicu na Kanalu, Kobalovu u Starom Kostolcu i na lokaciji „TPS Gradska pijaca” .Ukupna vrednost ovih investicija je oko 60 miliona dinara, a maksimalnih priključaka oko 100.

Početkom juna započeli su radovi na izgradnji toplo predajne stanice priključnog toplovoda distributivne toplifikacione mreže i tipskih priključaka na lokaciji „TPS Gradska pijaca” u Kostolcu. Radove su obišli gradonačelnik Požarevca, Bane Spasović i predsednik Gradske opštine Kostolac SerdžoKrstanoski sa saradnicima.

„Konačno posle 30 godina svi korisnici i vlasnici lokala će dobiti priključak za toplifikaciju, odnosno preko 55 objekata, a vrednost samih radova na ovoj lokaciji je preko 40 miliona dinara” – rekao je Krstanoski i dodao da su radovi u Bazenskoj ulici na Kanalu u toku, i da se završetak tih radova planira početkom avgusta. A nakon toga očekuje se i početak radova na širenju mreže u Kobalovoj ulici u Starom Kostolcu.

Takođe Krstanoski je istakao da će do kraja avgusta biti završena i četiri projekta za vodovodnu mrežu od strane JKP „Vodovod i kanalizacija“ , a do kraja jula projekti za 17 ulica za kanalizacionu mrežu. Značajno je napomenuti da će rebalansom budžeta biti obezbeđena sredstva za još šest projekata čime će cela teritorija Gradske opštine Kostolac biti pokrivena vodovodnom i kanalizacionom mrežom.

Kada je reč o putnoj infrastrukturi Grad Požarevac je izdvojio više od 52 miliona dinaraza asfaltiranje ulica, ojačavanje kolovozne konstrukcije, izradu trotoara, a 14 miliona dinara izdvojeno je iz letnjeg održavanja, rekao je Krstanoski i dodao da se u skori je vreme očekuje početak radova na asfaltiranju samog ulaza u Kostolac tačnije Ulice Trudbeničke i Bože Dimitrijevića.

„Mislim da smo za godinu dana postigli maksimalan efekat, a to je da rešavamo infrastrukturu Gradske opštine Kostolac, podvukao je Krstanoski.

On je zahvalio svim građanima koji uredno dostavljaju dopise opštini, jer samo zajednička saradnja građana, opštine i Grada doprinosi rešavanju svih problema u Kostolcu.

Prema rečima gradonačelnika Požarevca, Baneta Spasovića jedna od glavnih kočnica u rešavanju određenih problema u Gradskoj opštini Kostolac je su nerešeni pravno – imovinski odnosi. Na rešavanju tih problema intenzivno se radi zahvaljujući dobroj saradnjisa JP „Elektro privreda Srbije” i Vladom Republike Srbije. „Veliki bro j objekatapa i objekat pijace dobili smo na upravljanje i tos mo preneli Gradskoj opštini na korišćenje”- istakao je Spasović.

On je najavio početak završnih radova na obilaznici Požarevac i Kostolac, što će u znatnoj meri skratiti vreme putovanja između ova dva mesta i rasteretiti saobraćaj koji prolazi starim putem kroz naseljena mesta između Požarevca i Kostolca.

KOMENTARIŠI