Raspisani tenderi za izradu studija za utvrđivanje lučkih područja marina u Kladovu...

Raspisani tenderi za izradu studija za utvrđivanje lučkih područja marina u Kladovu i Golupcu

Foto: Urban City

Agencija za upravljanje lukama pokrenula je javne nabavke za izradu studija za potrebe utvrđivanja lučkog područja marina u Kladovu i Golupcu.

Ponude za izradu studije za buduću golubačku marinu treba dostaviti najkasnije do 9. septembra, a studiju za marinu u Kladovu do 16. septembra 2019.

Agencija će, u skladu sa svojim nadležnostima, utvrđivati područja za marine kao pristaništa za posebne namene za prihvat, čuvanje i opremu plovila i izdavati odobrenja budućim operaterima za obavljanje ove delatnosti na period od 10 godina, saopšteno je na sajtu Agencije za upravljanje lukama.

Dodaje se da uporedo sa stvaranjem povoljnih uslova za unapređenje međunarodnog putničkog vodnog saobraćaja, odnosno kruzinga, koji su rezultirali otvaranjem novih putničkih pristaništa i uspešnim sezonama, Agencija u fokus poslovanja uvršćuje i razvoj marina.

– Prepoznajući značajnu ulogu koju marine imaju u razvoju nautičkog turizma Agencija će u narednom periodu uložiti napore kako bi se po prvi put u našoj zemlji uredila ova oblast – navedeno je na sajtu.

Dunav, Sava, Tisa, kao i mreža kanala DTD (Dunav – Tisa– Dunav) predstavljaju veliki potencijal za turiste koji bi sopstvenim ili iznajmljenim plovilima na proputovanju posećivali Srbiju. Mogućnosti koje pruža definisanje mreža marina i njihov razvoj su višestruke. Pre svega, pospešili bi se i drugi vidovi tematskog turizma, kao što su ruralni, lovni i vinski čime bi se znatno povećali prihodi lokalnih samouprava – ističu u Agenciji i dodaju da će priroritet Agencije biti unapređenje nautičke privrede, kako bi marine postale nezaobilazan i pođednako značajan segment nautičkog turizma.

KOMENTARIŠI