Remont sistema za grejanje: Priprema za nastupajuću sezonu

Remont sistema za grejanje: Priprema za nastupajuću sezonu

Planovi remonta se definišu na trogodišnjem nivou, što omogućava da se pozicioniraju zadaci na polju održavanja u skladu sa prioritetima.

Ovogodišnja grejna sezona trajala je skoro mesec dana duže nego što je uobičajeno zbog nepovoljnih vremenskih uslova. Kada je grejna sezona uspešno privedena kraju, počeo je i remont ovog sistema, kaže Vladimir Đorđević, rukovodilac Službe toplifikacije pri kostolačkom ogranku „Elektroprivrede Srbije“.

Foto: Energija Kostolac

– Ove godine grejna sezona je trajala do 20. maja. Shodno tome, naš plan je da remont koji smo počeli 1. juna bude priveden kraju 15. septembra. Najvažnije pozicije koje će biti urađene jesu rekonstrukcija primarnog voda za Zonu 3, zamena toplovoda u selu Kostolac, remont podstanica u Kostolcu i u selu Drmno, čišćenje 20 izmenjivača toplote, ugradnja regulacionih ventila po zonama. Firme koje su angažovane za ove poslove su PK „Kosovo“ Obilić, „Investgradnja“, „Euroheat“ iz Kragujevca, „Balkan Naisu“ iz Aleksandrova i „Premi trade“ iz Beograda.

Foto: Energija Kostolac

Planovi remonta se definišu na trogodišnjem nivou, što omogućava da se pozicioniraju zadaci na polju održavanja u skladu sa prioritetima.

– Zadovoljni smo saradnjom sa stanovništvom i očekujemo od građana razumevanje u rešavanju tekućih problema – istakao je Đorđević.

Foto: Energija Kostolac

On je dodao da se tokom grejne sezone posebna pažnja obraća na brzo rešavanje svih poteškoća koje ometaju redovnu i stabilnu isporuku toplotne energije krajnjim korisnicima.

Dušan Grgić, poslovođa na grejanju u Službi za toplifikaciju, ukazuje da je rad na remontu sistema za toplifikaciju složen, imajući u vidu da se radi o instalacijama koje decenijama greju domove u Kostolcu.

Foto: Energija Kostolac

– Najviše nam zadaje problem izolacioni materijal „lebit“, koji se koristio pre 40 godina, kada je toplovod rađen. To je tada postavljano, korišćen je i kasnije u izradi, sve do pre 15-20 godina, kada je počeo da se izbegava i da se koriste drugi materijali. Toplovod je star, mora da se održava zbog taloženja mulja u njemu. Naša služba na terenu najčešće radi popravke, održavanje, klasično održavanje toplovoda. U toku leta mnogo puta radimo i izmenu cevovoda na nekim trasama, dok ove godine nećemo imati neku veću izmenu cevovoda. Protekla zima bila je relativno blaga što se tiče kvarova i pucanja, nije bilo velikih intervencija. Bila je jedna ili dve veće intervencije, sve smo nekako završavali u kratkom roku. Nije bilo zahvata koji su zahtevali da deo naselja mora da ostane bez grejanja duže vreme.

 

 

KOMENTARIŠI