Krenula proizvodnja uglja, Foto: Energija Kostolac

Sledi remont velikih rudarskih jalovinskih sistema.

Posle nešto manje od mesec dana pauze u radu, zbog remonta osnove rudarske opreme koja je angažovana na iskopavanju uglja i postrojenja na drobilani, 21. juna počela je proizvodnja uglja na Površinskom kopu „Drmno“. Proizvodni proces iskopavanja uglja otpočeo je sa bagerom „SRs 470“ u prvoj smeni, a u popodnevnim časovima priključio mu se i bager „SRs 400“.

Naporna remontna sezona, Foto: Energija Kostolac

Zbog velikog obima poslova nekoliko dana kasnije u proizvodnom procesu priključen je i bager „SchRs 800“. Dnevna proizvodnja tokom uhodavanja sistema nakon remonta kretala se oko 35.000 tona, što je dovoljno za rad termoenergetskih kapaciteta instalisanih u Kostolcu, u Drmnu i popunu deponija rezervi sitnog uglja.

Slede remonti velikih jalovinskih sistema, Foto: Energija Kostolac

Po završetku ovog posla remontni timovi prešli su na novi posao. Reč je o otklanjanju uočenih nedostataka na osnovnoj rudarskoj mehanizaciji i opremi koja je angažovana u sklopu trećeg jalovinskog sistema. Remonti se dobro odvijaju, radi se kvalitetno i završavaju se u planiranim rokovima i pored teških vremenskih uslova koji ne pogoduju radu na otvorenom.

KOMENTARIŠI