Remontna sezona na PK „Drmno“ na pola puta: Složeni poslovi na rudarskoj...

Remontna sezona na PK „Drmno“ na pola puta: Složeni poslovi na rudarskoj mehanizaciji

Foto: Enerrgija Kostolac

U toku su radovi na na bageru SRs -2000.28/3, a uveliko teku pripreme za remont BTD sistema.

Na Površinskom kopu „Drmno“, na Drugom BTO sistemu u toku je remont, tehnološki najzahtevniji ove godine. Goran Vojvodić, pomoćnik direktora Direkcije za mašinstvo, kaže da radovi koji se trenutno izvode, zbog svoje složenosti, prevazilaze okvire standardnog remonta.

– Ovo je prva faza remonta u kojoj se krupni i strateški sklopovi na bagerima zamenjuju novim, što se inače radi retko. U budućem periodu slede nam modernizacija i revitalizacija vitalnih delova sklopova bagera, na rudarskoj mehanizaciji koja je najduže u eksploataciji – rekao je Vojvodić i dodao da je u toku zamena aksijalnog ležaja okreta gornje gradnje na bageru SRs -2000.28/3, kao i nastavak modernizacije elektro opreme, što je takođe planirano ovom investicionom opravkom.

Od krupnijih poslova, Vojvodić navodi zamenu kliznog ležaja ovešenja trake 2 na konstrukciji istovarne katarke. Na bageru preostaje demontaža oslonca uležištenja RT sa strane radnog točka i zamena male membrane i njenog nosača, kao i reparaturna zavarivanja na telu radnog točka.

– Svi ti poslovi su neophodni jer je bager radio u teškim eksploatacionim uslovima sa pojavom kamenja u radnim etažama. Postoji mogućnost da u ovoj fazi idemo i na zamenu reduktora radnog točka – najavio je Vojvodić.

Foto: Enerrgija Kostolac

Predstoji najobimniji zahvat na uglju

U toku su uveliko pripreme za remont BTD sistema (bager, transporter, drobilana), koji je planirano da se uradi od 18. jula do 15. avgusta. Na ovom sistemu ima najviše mašina osnovne rudarske mehanizacije, bagera i samohodnih transportera. Uz deset transportera na BTD sistemu na PK „Drmno“, radiće se istovremeno opravka opreme i postrojenja na drobilani, na transporterima na veznom sistemu za isporuku uglja u kostolačke elektrane, dopremi, deponiji i raspodelnom bunkeru.

– Zbog obima poslova i rokova koji se moraju ispoštovati za ugljeni sistem, neophodan je veći broj jedinica pomoćne mehanizacije i kvalifikovanih radnika, pa će biti angažovani dodatni radnici samo za ovaj remont – kaže Vojvodić. – Remontne poslove obavljaju specijalizovane ekipe radnika za popravku rudarskih mašina iz PRIM-a, radnici službi održavanja kopa „Drmno“, kao i zaposleni u „Kosovo Obiliću“. Nadzor nad remontnim radovima koji su u toku na Drugom BTO sistemu, uz nadzorno tehničke radnike sa PK „Drmno“, obavljaju i predstavnici firmi iz inostranstva koje se bave izradom i projektovanjem rudarske opreme.

Vojvodić je istakao da je za kontinuiranu proizvodnju uglja i jalovine neophodno dobro planiranje i kvalitet u izvođenju remonata.

– Isto tako, povećanje pouzdanosti opreme i mehanizacije omogućava bezbedniji i lakši rad svih zaposlenih. Investicione opravke su planirane tako da se pre remonta ugljenog sistema obave najsloženije opravke, a standardniji remonti ostavljeni su za drugu polovinu godine – kaže Vojvodić. – Usled veoma zahtevnih proizvodnih planova otkrivke i uglja, od velike važnosti je da se investicione opravke obave kvalitetno, bezbedno i u roku. Opravka će da doprinese povećanju vremena rada rudarske mehanizacije, produktivnosti i ostvarenjeu proizvodnih bilansa.

Osnovna rudarska mehanizacija na Površinskom kopu „Drmno“ većim delom je u upotrebi i nekoliko decenija, pa je od vitalne važnosti dobro održavanje uz modernizaciju ne samo opreme za upravljanje već i vitalnih delova mašina.

Tok remonta

Vojvodić je dodao da je ovogodišnja remontna sezona krenula početkom februara opravkom Šestog BTO sistema na kome su bager SRs -2000.32/5 (B-3), odlagač PA 200-2000 i sistem transportera B-2000. Najvažnija predviđena aktivnost bila je zamena aksijalnog ležaja okreta gornje gradnje.

– Prilikom kontrole stanja zupčastog venca okreta ustanovljeno je da je potrebna i njegova zamena. Zamena ova dva vitalna sklopa ne spada u standardne remontne aktivnosti. Nakon prvog remonta na kome su zamenjeni bitni strateški delovi bagera, uz kvalitetno urađene ostale remontne aktivnosti, povećano je vremensko iskorišćenje i produktivnost na Šestom BTO sistemu, koji poslednjih meseci postiže odlične proizvodne rezultate – kaže Goran Vojvodić.

Usledio je remont Četvrtog BTO sistema gde je najvažniji posao bila zamena dotrajalog radnog točka bagera SRs-1300 novim. Vojvodić kaže da je radni točak bagera, prečnika devet metara, zamenjen uz dosta problema na uklapanju sa postojećim šupljim vratilom pogona RT i pri montaži reduktora radnog točka.

– Reduktor radnog točka je demontiran, servisiran i ponovo montiran nakon završetka montaže radnog točka. Ovde su rokovi probijeni za nekoliko nedelja, što je uslovilo pomeranje remonta jednog sistema za kraj sezone. Uložićemo maksimalne napore da to ne utiče bitno na ostvarenje proizvodnih bilansa. Poslovi su kvalitetno urađeni, pouzdanost ovog sklopa je sada podignuta na visok nivo. Radni točak koji je radio od početka eksploatacije bagera SRs-1300 u poslednje vreme zahtevao je česta reparaturna zavarivanja zbog naprslina i imao malu pouzdanost zbog istrošenosti osnovne konstrukcije – rekao je Vojvodić.

Viđaćemo se i nadalje

U složenom poduhvatu revitalizacije i zamene aksijalnog ležaja okreta gornje gradnje bagera SRs -2000.28/3 uključeni su stručnjaci zaduženi za nadzor iz sarajevke firme „Remeks“ Adnan Spahić i Zeid Orlović, kao i Lotar Orlikovski, predstavnik „Takrafa“.
– Poslovi na bageru odvijaju se zadovoljavajućim tempom i uz neposredni dogovor sa rukovodstvom PK „Drmno“ i predstavika izvođača radova. Pravilna montaža ležaja okreta gornje gradnje veoma je bitna za dalji rad bagera. Bager je napravljen baš kada sam došao u „Takraf“ pre 41 godine, pa me za ovu mašinu vežu lepe uspomene – rekao je Orlikovski.

Saradnjom sa EPS-om zadovoljan je i Adnan Spahić iz „Remeksa“.

– Paralelno radimo nadzor u „TE-KO Kostolac“ i u RB „Kolubara“ u Lazarevcu. Zadovoljni smo saradnjom, a posebno poštovanjem svih naloženih procedura i kvaliteta ugradnje opreme. „Remeh“ sarađuje sa EPS-om duži niz godina, tako da ćemo se viđati i nadalje – rekao je Spahić.

KOMENTARIŠI