Republički fond za zdravstveno osiguranje je saopštio da počinje da vraća novac građanima koji su želeli da na lični zahtev obave pi-si-ar test na koronavirus ili serološko testiranje na prisustvo antitela, a to nisu obavili iz određenih razloga.

Kako bi ostvarili pravo na povraćaj novca, neophodno je da se direkciji Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje dostavi popunjen obrazac zahteva, dostupan na sajtu RFZO ili u slobodnoj formi.

U tom obrascu, za fizička lica je potrebno navesti prezime i ime, adresu, JMBG, a za strane državljane broj osiguranja ili broj pasoša.

RFZO dodaje da je za pravna lica potrebno navesti naziv, sedište adresu i PIB pravnog lica, spisak zaposlenih za koje se traži povraćaj novca sa podacima o licima i JMBG.

Takođe, svako treba da dostavi kopiju naloga o uplati, iznos koji se zahteva za povraćaj, razlog podnošenja zehteva i naziv banke i broj tekućeg računa na koji će novac biti uplaćen.

Potrebno je navesti i razlog podnošenja zahteva: pogrešna uplata, licu nije potrebna ili nije pružena usluga na lični zahtev (navode se razlozi), ili drugi razlozi, napominje RFZO.

Zahtev se može podneti elektronskim putem na imejl adresu: testovi@rfzo.rs ili u pisanoj formi dostavom na adresu: Republički fond za zdravstveno osiguranje, ul. Jovana Marinovića 2, 11040 Beograd, sa obaveznom naznakom – zahtev za povraćaj sredstava na ime testiranja na lični zahtev.

KOMENTARIŠI