Rudarski sektor „TE-KO Kostolac“ u 2019. godini: Ciljevi su ostvareni

Rudarski sektor „TE-KO Kostolac“ u 2019. godini: Ciljevi su ostvareni

Plan investicionih aktivnosti u 2019. je u potpunosti realizovan. Završen je šesti rudarski sistem koji će maksimalne efekte dati već početkom naredne godine.

Godina na izmaku bila je teška, puna radnih i profesionalnih izazova u kojoj su ostvareni dobri rezultati i realizovani značajni strateški ciljevi kojima se obezbeđuju uslovi za dalji razvoj kopa „Drmno“, ocenjuju u rudarskom sektoru ogranka „TE-KO Kostolac“. Uporedo se radilo u nekoliko pravaca: ostvarivanju proizvodnih planova, stvaranju uslova za rad osnovne rudarske mehanizacije, realizaciji investicionih projekata i rešavanju problema nedostatka proizvodnih radnika.

– U ovoj godini ispunili smo osnovne zadatke koji su bili pred nama – kaže Veselin Bulatović, direktor za proizvodnju uglja u ogranku „TE-KO Kostolac“. – Tokom godine proizvodnja uglja je bila stabilna, kontinuirana i kvalitetna, tako da će na kraju godine ukupni efekti biti na nivou bilansa od oko devet miliona tona. Očekujemo da u drugoj polovini decembra, po kretanju revitalizovanog bloka B2, povećamo proizvodnju uglja, koja je u prvoj polovini decembra bila delimično manja zbog punih deponija. U ovoj godini uspeli smo da obezbedimo i izvesne količine uglja za potrebe rada TE „Morava“ iz Svilajnca i TENT-a iz Obrenovca. Nismo imali problema sa izdvajanjem i isporukom komadnog uglja za široku potrošnju. Plan je bio na nivou od 150.000 tona, ali je izvesno da će biti premašen – kazao je Bulatović.

Veselin Bulatović, Foto: Energija Kostolac

– Kako je izvesno da bez originalnih delova nema ni pouzdanih mašina, na nivou EPS-a su započete aktivnosti koje treba da nam omoguće da se nabavljaju takvi delovi. Naša ideja je da se kupe originalni delovi i tokom naredne godine ugrade na ovim mašinama kako bi obezbedili maksimalnu pouzdanost. Bili smo prinuđeni da uradimo vertikalnu preraspodelu mašina koje će pomoći donjim sistemima koji rade na direktnom otkrivanju uglja. Na ovaj način uspećemo da održimo stabilan rad ugljenog sistema tokom narednog perioda – objašnjava Bulatović.

Očekivanja rudara su da će u prvom kvartalu naredne godine kopu „Drmno“ biti isporučena sva neophodna mehanizacija. Reč je o šest buldožera, tri cevopolagača, četiri utovarne lopate, tri rovokopača i četiri dizalice. To će povećati pogonsku spremnost teške mehanizacije i stepen logističke podrške proizvodnom procesu.

– Hvala Miloradu Grčiću, v. d. direktora JP EPS, koji je u potpunosti shvatio naš dugogodišnji problem nedostatka proizvodnih radnika i što je odobrio prijem novih mladih ljudi. Oko stotinak radnika, bagerista i trakara, koji su završili pripravnički deo obuke pre nekoliko meseci, uključen je u proizvodni proces rada kopa „Drmno“. Prijem radne snage je nastavljen, što je od neprocenjivog značaja za rad kopa u budućnosti. Važno je da se to radi u kontinuitetu, jer nama iz godine u godinu između 90 i 100 radnika odlazi u penziju – ocenio je Bulatović.

Proizvodnja uglja u okviru plana, Foto: Energija Kostolac

Plan investicija u 2019. godini je realizovan u potpunosti. Završen je šesti rudarski sistem koji je u funkciji proširenja proizvodnih kapaciteta kopa „Drmno“ sa devet na 12 miliona tona uglja godišnje. Sistem će maksimalne efekte dati već početkom 2020. godine. Otkopavaće zapadni deo ležišta i napredovaće oko 500 metara. Upravo zbog toga od izuzetne je važnosti bilo da se u pravcu napredovanja bagera pripremi teren.

– Ispred fronta rudarskih radova raskrčen je prostor pod šumom oko kličevačkog Dunavca, koji je izmešten i iz koga je evakuisana voda. U toku je vađenje panjeva i uređenje terena ispred vršne jalovinske etaže. Puštena je u rad nova, 16. linija za predodvodnjavanje kopa. Završeni su istražni geološki i hidrogeološki radovi za dve nove linije bunara. Želja nam je da ubrzamo dinamiku izgradnje objekata za dubinsko odvodnjavanje kopa kako bismo definitivno uhvatili korak da ispred fronta radova imamo stalno dve linije bunara u radu i na taj način stvorimo što povoljniju sredinu za rad rudarske mehanizacije – ističe Bulatović.

Svi na visini zadatka

– Zaposleni u rudarskom sektoru su uložili mnogo napora i rada tokom godine, ali treba reći da su i ljudi iz izdvojenih preduzeća: PD „RIO“, PD „Autotransport” i PD „Georad“ bili na visini zadataka koje su preuzeli. Hvala i svim ostalim izvođačima radova koji su svojim angažovanjem doprineli da ostvarimo planirane zadatke – zaključio je Bulatović.

KOMENTARIŠI