Na Površinskom kopu „Drmno“ u toku su poslovi koji treba da obezbede nesmetanu proizvodnju tokom zimskog perioda.

U zapadnom delu etaže, ugalj se otkopava sa tri bagera. Kada bager SRs 470 završi aktivnosti na otkrivanju uglja u istočnom delu ugljene etaže, biće uključen u proizvodni proces iskopavanja uglja.

Remont bagera SRs 2000, Foto: Energija Kostolac

− Na otkopnim etažama otkrivke u toku je vertikalna preraspodela masa za sve sisteme. Zbog produženog remonta bagera SRs 2000/1 radićemo još neko vreme sa ukupno pet BTO sistema na otkrivci. Ovo je bio razlog što smo bagere na otkrivci vertikalno preraspodelili. Bager sa šestog BTO sistema premešten je na etažu petog BTO sistema, a bager SRs 2000/2 s petog BTO sistema prebačen je na etažu dugog BTO sistema. Sve ovo je urađeno kako bi se uskladila dinamika otkrivanja uglja − rekao je Nenad Predić, glavni inženjer za proizvodnju otkrivke na kopu „Drmno“.

Nenad Predić, Foto: Energija Kostolac

Kada se završi remont bagera SRs 2000/1, kako kaže Predić, sistem na otkrivci radiće u punom kapacitetu.

Ugljena etaža, Foto: Energija Kostolac

− Kontinuirano se radi i na pomeranju transportnih sistema, čime se obezbeđuje dalje napredovanje rudarske mehanizacije angažovane na iskopavanju uglja. Dobru proizvodnju uglja očekujemo i u ovim uslovima, tako da će potrebe termoenergetskih postrojenja instalisanih u Kostolcu za ugljem biti zadovoljene − zaključio je Predić.

KOMENTARIŠI