Sektor za upravljanje rizicima „TE-KO Kostolac“: Organizacijom do uspeha

Sektor za upravljanje rizicima „TE-KO Kostolac“: Organizacijom do uspeha

Ove godine planirana je rekonstrukcija postojećeg Vatrogasnog doma u Kostolcu, a PK „Drmno“ dobiće pomoćni nadzorni centar i novi garažni prostor za vatrogasnu jedinicu.

-Kostolačke termoelektrane i kopovi prostiru se na velikoj površini, što zahteva angažovanje svih radnika Sektora za upravljanje rizicima na strateški raspoređenim mestima uz stalnu analizu stanja na terenu. Reč je o složenom zadatku, opisao je posao sektora Zoran Stepanović, rukovodilac Sektora za upravljanje rizicima u kostolačkom ogranku EPS-a.

Teško je uspostaviti adekvatnu zaštitu ljudi i imovine u našem ogranku. Razloga je mnogo. Prvi je što je ogranak „TE-KO Kostolac“ ogromno gradilište, gde izvođači i podizvođači dolaze sa svih strana, mnogo je i stranih izvođača radova. Prednjače Kinezi, ali ima i Britanaca, Nemaca, Italijana, Poljaka… Treba napomenuti da se kopovi nalaze na površini koja iznosi 12 kvadratnih kilometara. To je ogroman prostor na kom se svakog časa otvara neki novi alternativni put koji vodi ka spoljnim ivicama, odnosno lokalnim i regionalnim putevima – rekao je Stepanović.

Obezbeđivanje zaštite zaposlenih i imovine u „Kostolcu“ radi PD „Kostolac – Usluge“, koje je nastalo izdvajanjem iz EPS-a pre petnaestak godina.

− Saradnja s njima protiče u korektnoj atmosferi. Maksimalno izlazimo jedni drugima u susret kada je reč o fizičkoj-tehničkoj zaštiti. Saradnja je na zavidnom nivou – rekao je Stepanović.

Za unapređenje zaštite zaposlenih i imovine, Sektor za upravljanje rizicima ima planove za razvoj i unapređenje.

Zoran Stepanović, Foto: Energija Kostolac

− Nameravamo da nabavimo ručne detektore za metal za portirnice, prvenstveno u termoelektranama i Službi obezbeđenja, koja bi ih koristila prilikom izlaska zaposlenih iz kruga postrojenja. Postavili bismo gvozdene stubiće radi nesmetanog kretanja pešaka po trotarima. U planu je i ugradnja video-kamera osetljivih na pokret. Od novih tehnologija za kontrolu i nadzor, planirano je uvođenje displeja u monitoring sobi koji će biti povezani s video-nadzorom. Za uvođenje pomoćnog nadzornog centra na PK „Drmno“ već postoji idejni projekat – rekao je Stepanović.

Iz pomoćnog nadzornog centra na PK „Drmno“ automatski bi se pozivao osnovni nadzorni centar, ali i kostolački MUP i Vatrogasna jedinica.

U planu je izgradnja novog garažnog prostora na PK Drmno i rekonstrukcija već postojećeg Vatrogasnog doma, gde su smešteni svi kamioni za gašenje požara.

Rad sektora

Prošlogodišnji rad Sektora za rizike Stepanović ocenjuje kao vrlo dobar.

− Slika nije crnobela, već je u nijansama, ali ako moram da sumiram ukupan rad sektora za prošlu godinu, ocenio bih ga vrlo dobrim. Bilo je uspona i svetlih trenutaka u svim oblastima rada Sektora za upravljanje rizicima, ali i perioda, koji su na sreću bili u manjini, kojima ne bismo mogli da se pohvalimo, bilo da su nastali iz objektivnih ili subjektivnih razloga.

KOMENTARIŠI