Foto Fakultet tehničkih nauka

Oni su studenti IV godine Energetike, elektronike i telekomunikacija –
usmerenje Mikroračunarska elektronika Fakulteta tehničkih nauka.

Takmičenje je pokrenuto u okviru Erasmus+ projekta IF4TM, a svoje ideje predstavilo ukupno 10 timova – finalista sa sedam visokoobrazovnih ustanova u Srbiji, od kojih je pobedu odneo tim sa FTN-a.

Osnovna ideja SmartWalk-a jeste da konvertuje mehaničku energiju
čovekovog hoda u električnu energiju. Popović i Vincan u narednom
periodu planiraju da realizuju prvi prototip pametnog tepiha i ugrade ga
na ulazu u Fakultet, navodi se u saopštenju Fakulteta tehničkih nauka
iz Novog Sada.

KOMENTARIŠI