Suzbijanje larvi komaraca na teritoriji grada Požarevca

Suzbijanje larvi komaraca na teritoriji grada Požarevca

Preduzeće “EKO SAN PLUS” iz Beograda će u petak 26.07.2019. godine obavljati suzbijanje larvi komaraca na teritoriji grada Požarevca, ukoliko meteorološki uslovi budu povoljni,

Radovi će se izvoditi u periodu od 09 do 18h, u trajanju od 5 dana.

Tretman će se vršiti preparatom za suzbijanje larvi komaraca LARVASTOP PIRIPROX 0,5 ZG.

Koordinaciju rada sprovešće šef stručno operativnog tima izvođača, uz punu saradnju sa nadzorom tretmana ispred lokalne samouprave.

KOMENTARIŠI