U Malom Crniću održana 62. sednica Opštinskog veća

U Malom Crniću održana 62. sednica Opštinskog veća

Foto: Urban City

U Malom Crniću održana je 62. Sednica Opštinskog veća, opštine Malo Crniće. Sednicom je predsedavao predsednik Opštine (Opštinskog veća) Malo Crniće.

Posle uvodnih izlaganja i iscrpne diskusije iz nadležnosti Opštinsko veća, jednoglasno je doneta Odluka o raspisivanju Javnog konkursa za finansiranje ili sufinansiranje programa udruženja koje su od javnog interesa za opštinu Malo Crniće.

Jednoglasnom odlukom usvojeno je Rešenje o obrazovanju Konkursne komisije u sastavu: Marina Traživuk, predsednik, Marko Josić, član; Goran Rajić, član; Ivan Ivić, član; Snežana Milošević, član. Doneto je rešenje o davanju saglasnosti na Izveštaj o poslovanju JKP „Čistoća“, Malo Crniće, za četvrti kvartal 2019. godine i usvojen Programa uređenja objekata vodosnabdevanja na teritoriji opštine Malo Crniće.

Jednoglasno su i utvrđeni predlozi odluka za Skupštinu opštine i to utvrđivanje predloga Odluke o usvajanju Lokalnog akcionog plana zapošljavanja opštine Malo Crniće za 2020. godinu; Izveštaja o izvršenju budžeta za period januar – decembar 2019. godine; Programa izgradnje i održavanja objekata putne infrastrukture u naseljima na teritoriji opštine Malo Crniće, Programa izgradnje i uređenja javnih objekata u svojini opštine Malo Crniće za 2020.godinu ; Programa uređenja sportskih igrališta na teritoriji Opštine, za 2020. godinu; Odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom promotivnih aktivnosti Turističke organizacije opštine Malo Crniće za 2020. godinu. Utvrđen je predlog rešenja za razrešenje člana Školskog odbora OŠ „Moša Pijade“, Malo Crniće – Suzane Simić i imenovanje novog člana Nataše Ugrinić. Jednoglasno je utvrđen predlog Rešenja o usvajanju Analize poslovanja JKP „Čistoća“ Malo Crniće za 2019. godinu, kao i Informacija o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja JKP „Čistoća“ za 2019. godinu. Pozitivno rešeni i zahtevi od podnosioca – Doma zdravlja, Malo Crniće, a u vezi finansiranja zarada i putnih troškova za novo zapošljavanje medicinskih radnika i finansiranje radova na hidrantnoj mreži.

KOMENTARIŠI