Foto: Pixcbay // ilustracija

Preduzeće Margum Solar iz Beograda planira da u požarevcu izgradi solarnu elektranu snage od 500 kW.

Urbanistički projekat je izradio Arhi studio NM iz Požarevca, a u njemu se navodi da se planira postavljanje solarne (fotonaponske) elektrane snage oko 0,5 MW na zemlji pod nazivom “FNE Margum” sa pripadajućom trafostanicom 10/0.4 kV.

Solarna elektrana “FNE Margum” će predstavljati mali proizvodni objekat koji nema štetan uticaj na životnu sredinu. Za priključak male solarne fotonaponske elektrane na elektroenergetski sistem na lokaciji solarne elektrane gradiće se nova trafostanica. Priključak solarne elektrane predviđen je na postojeću trafostanicu TS KBTS 10/0.4kV, 250kVA “Dubravica 2” podzemno, vodom 10kV.

Namena elektrane je generisanje električne energije i distribucija iste u elektroenergetski sistem, putem priključenja na distributivnu elektroenergstsku mrežu.

Fotonaponsko polje sastavljeno od 1440 PV solarnih modula, kao i od 5 invertora za priključak na AC distributivnu mrežu.

Obuhvat urbanističkog projekta se naslanja na površinu javne namene – saobraćajnicu sa jugozapadne i istočne strane. Sa istočne strane se naslanja na ulicu Branislava Nušića i Jugoslovenske narodne armije.

Urbanistički projekat će biti na javnoj prezentaciji do 19. decembra.

KOMENTARIŠI