Foto: Urban City / B.P.

U okviru projekta „Razvoj romskog preduzetništva u funkciji održivog zapošljavanja Roma i Romkinja”, u okviru Programa „Inkluzija Roma i drugih marginalizovnih grupa u Srbiji-,Inicijativa za inkluziju” faza 3, finansiranog od strane Nemačke razvojne saradnje, a koji sprovodi GIZ, počela je obuka za karijerno vođenje i savetovanje.

Obuka je počela u Kostolcu 03. juna, dok je drugi dan obuke održan u Požarevcu.

Naime, obuka se organizuje za 30 polaznika, iz Požarevca i Kostolca, koji su prethodno izrazili želju da ovakvu vrstu obuke pohađaju.

Teme koje će biti obuhvaćene su vezane za započinjanje poslovanja i koracima pri otvaranju radnje. Zatim će biti reči o dostupnim izvorima finansiranja, domaćih i stranih.
Važan deo treninga biće i kako se na najbolji način predstaviti poslodavcu da ostave dobar utisak, da iskoriste vlastite potencijale i da pronađu posao: kako napisati propratno pismo, kako kvalitetno napisati radnu biografiju i kako se obratiti poslodavcu i uspostaviti dobru komunikaciju.

Još jedan bitan deo obuke koji se odnosi na samoefikasnost je bitan i ima za cilj da poboljša veštine i kompetencije korisnika na tržištu rada. Trening pruža aktivan pristup u planiranju karijere i utiče na povećanje motivacije i veština za aktivno traženje posla. Namenjen je osobama koje duže čekaju na posao.

Polaznicima će biti približen koncept preduzetništva, zatim, ukoliko postoji zainteresovansot, biće izrađeni biznis planovi za 10 osoba,koji će služiti u svrhu konkurisanja za podršku kod međunarodnih i domaćih fondova. Pored navedenog, korisnici odnosno polaznici će imati besplatnu prateću savetodavno – mentorsku podršku u izradi biografije i motivacionog pisma.

Napominjemo da je Grad Požarevac treći put dobio sredstva za realizaciju projekata kroz Program nemačke razvojne saradnje ,,Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji”. Program realizuje Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju-GIZ, u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog.

Projekat podrazumeva unapređenje položaja marginalizovanih grupa i nacionalnih manjina kroz pomoć u pokretanju sopstvenog posla, zapošljavanju, organizovanju stručnih kurseva i obuka po ličnom izboru, kao i u oblasti starih zanata.Vrednostprojektaje 100.000,00 evra.

KOMENTARIŠI