U Požarevcu održano predavanje Državne revizorske institucije

U Požarevcu održano predavanje Državne revizorske institucije

U Požarevcu je održano predavanje “Dosadašnje iskustvo Državne revizorske institucije u postupku sprovođenja revizije finansiskih izveštaja i pravilnosti poslovanja u jedinicama lokalne samouprave”

U Požarevcu je održano predavanje “Dosadašnje iskustvo Državne revizorske institucije u postupku sprovođenja revizije finansiskih izveštaja i pravilnosti poslovanja u jedinicama lokalne samouprave”.

Pomenuto predavaje organizuju Državna revizorska institucija i Program za razvoj UN u Srbiji, u okviru programa “Unapređenje revizija opština radi odgovornosti i efikasnosti u upravljanju javnim finansijama”, koji finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju.

Kao domaćin skupa, gradonačelnik grada Požarevca Bane Spasović je između ostalog istakao da je Državna revizorska institucija najviši organ revizije javnih sredstava u Srbiji kao i to da upoznavanje sa radom i dosadašnje iskustvo Državne revizije u postupcima revizije, su od neprocenjivog značaja za unapređenje mehanizma upravljanja finansija na lokalnom nivou.

Foto: Grad Požarevac

Spasović je još dodao da je ova institucija izvršila reviziju finansijskih izveštaja završnog računa budžeta i pravilnosti poslovanja grada Požarevca za 2011. i 2015. godinu.

“Na osnovu prikupljenih adekvatnih dokaza naših stručnih službi, kao i od naših korisnika budžetskih sredstava izraženo je mišljenje o tome da li su transakcije izvršene u skladu sa važećim propisima datim ovlašćenima i da li su sredstva korišćena za planirane srvhe. Pružili ste nam razumno uveravanje o tome kako se upravlja i kako se koriste javna sredstva i doprinosi unapređivanju finansijskog upravljanja, kao i odgovornosti, transparentnosti i integriteta nosilaca javnih funkcija, kao i upoznavanje građana sa trošenjem javnih sredstava“, zaključio je Spasović.

Gradonačelnik je naglasio da grad Požarevac ima efektivnu saradnju i komunikaciju sa DRI i istakao da pored mišljenja i preporuka, od velike pomoći je i pristupačnost u svakom trenutku za savete, kada se pojavi dilema u iskazivanju pojedinih računovodstvenih izveštaja ili donošenja određenih akata, kao i njihova usklađenost sa zakonskim propisima.

Predavanju su prisustvovali predsednik Državne revizorske institucije Duško Pejović, državni revizor Stojanka Milovanović, ovlašćeni državni revizor iz sektora za reviziju lokalnih vlasti Danimir Vulinović, gradonačelnici pojedinih gradova, predsednici opština, direktori javnih ustanova, škola i zaposleni u Gradskoj upravi Grada Požarevca.

KOMENTARIŠI