PODELI

U organizaciji Obrazovno-istraživačkog društva Mihajlo Pupin iz Beograda, Instituta Mihajlo Pupin, Saveza društva inžinjera i tehničara Požarevac, Narodnog muzeja Požarevac i uz podršku kompanije „Elektrovat“ Čačak u Galeriji savremene umetnosti predstavljena je izložba pod nazivom „Mihajlo Pupin – Sa pašnjaka do naučenjaka“.

Aleksandra Ninković Tašić, predsednica Obrazovno-istraživačkog društva Mihajlo Pupin, autor je svih projekata i programa Društva. Pokretač je pupinizacije – mreže koja povezuje ljude i institucije. Svojim istraživačkim radom, započetim pre skoro deceniju, prikupila je i prevela na hiljade dokumenata iz institucija i privatnih zbirki iz čitavog sveta, Arhive štampanih medija, arhiva NASE, Federalnog istražnog biroa, kao i mnogih drugih institucija Amerike i Evrope. Jedan od najdragocenijih izvora predstavljaju razgovori sa porodicama čiji su članovi poznavali samog Pupina, bili njegovi prijatelji i saradnici. Aktivan rad na popularizaciji Pupinovog nasleđa započeo je 2011. godine.

Na izložbi su predstavljeni posteri i panoi o životu, radu i humanosti našeg istaknutog naučnika i profesora Mihajla Idvorskog Pupina, kao i određeni predmeti.

Mihajlo Idvorski Pupin (1854-1935) bio je naučnik, pronalazač, profesor na Univerzitetu Kolumbija, nosilac jugoslovenskog odlikovanja Beli orao Prvog reda i počasnikonzul Srbije u SAD. Bio je i jedan od osnivača i dugogodišnji predsednik Srpskog narodnog saveza u Americi. Dobitnik je Pulicerove nagrade1924. godine za autobiografsko delo,,Sa pašnjaka do naučenjaka”.Mihajlo Pupin je tokom svog naučnog i eksperimentalnog rada dao značajne zaključke važne za polja višestruke telegrafije, bežične telegrafije i telefonije, potom rentgenologije, a ima i velikih zasluga za razvoj elektrotehnike. Takođe je zaslužan i za pronalazak Pupinovih kalemova. Dobitnik je mnogih naučnih nagrada i medalja, bio je član Američke akademije nauka, Srpske kraljevske akademije i počasni doktor 18 univerziteta.

Izložba je otvorena do 26. oktobra. Ulaz u GSU je slobodan uz korišćenje preventivnih mera zaštite protiv COVID-a 19.

KOMENTARIŠI