U Velikom Gradištu je 08. i 09. februara održana treća radionica od devet planiranih u okviru projekta prekogranične saradnje u oblasti zdravstva, pod nazivom „Zajednički pristup pojednostavljivanju rane dijagnoze i lečenja raka štitne žlezde kod populacije u partnerskom području“.

Ovaj projekat će u naredne dve godine biti realizovan u okviru INTERREG IPA programa prekogranične saradnje Rumunija-Srbija 2014-2020, u saradnji Gradske bolnice Temišvar i Doma zdravlja Veliko Gradište.

Na radionici je učestovalo 30 lekara i drugo stučno osoblje iz Temišvara i Velikog Gradišta. Druga radionica je održana nedelju dana ranije u Temišvaru i na istoj je učestovalo desetoro članova medicinskog osoblja iz Velikog Gradišta.

Ukupna vrednost projekta je 1.038.305,80 evra, od čega su bespovratna sredstva EU 882.559,93 evra.

Opšti cilj projekta je da se zajednicama sa obe strane granice, kroz povećan pristup efikasnim medicinskim uslugama, uz ranu i modernu dijagnostiku i trenutno lečenje raka štitne žlezde poboljša kvalitet života. Kroz aktivnu prekograničnu saradnju očekuje se da rezultati projekta, kupovinom i ugradnjom visokokvalitetne medicinske opreme i obukom ogovarajućeg kadra, dovedu do modernizacije regionalnih medicinskih centara koji su uključeni u dijagnozu i lečenje patologije štitne žlezde.

KOMENTARIŠI