Uslovi konkursa određeni su prema PRAVILNIKU O PRIJEMU U ČLANSTVO ULIS „M.P.BARILI“ POŽAREVAC ZA 2019. GODINU.

Kandidati su dužni da za prijem u članstvo Udruženja, podnesu sledeće:

Popunjenu Prijavu za konkurs (za maloletna lica i Izjavu roditelja/staratelja),
fotokopiju lične karte,
Likovna dela – kandidati su dužni da podnesu sledeći broj likovnih dela u zavisnosti od oblasti likovnih umetnosti kojom se bave:

Slikari – pet slika (po svom izboru: ulje, pastel, gvaš, tempera, akvarel, crtež…) i pet crteža,
vajari – tri skulpture i pet crteža,
grafičari – pet grafika i pet crteža.

FOTO: ULIS MP BARILI

Kandidati mogu podneti i dopunski materijal o svom stvaralaštvu (fotografije, dijapozitive, kataloge sa izložbi, likovne kritike i dr.)

Konkursni materijal (potrebnu popunjenu dokumentaciju i likovna dela) kandidati mogu dostaviti u elektronskoj formi na e- mail: ulisbarili1951@gmail.com (fotografije likovnih radova u JPG formatu, visoke rezolucije) od 01. februara do 30. juna 2019. god.

VIŠE O KONKURSU OVDE.

KOMENTARIŠI