Na Površinskom kopu „Drmno“ čine se naporida se pre ulaska u zimski režim rada poveća pogonska spremnost mašina. Prema rečimaDragoslava Slavkovića, direktora PK „Drmno“, biće ovo jedan od težih zimskih periodaza zaposlene na kopu „Drmno“.

− Pritislo nas je mnogo problema sa svihstrana. Ulažemo maksimalne napore da složene i tehnički zahtevne kvarove otklonimo i stvorimo uslove za njihov ulazak u proizvodni proces. Uporedo radimo i na tehničko-tehnološkim zahvatima u smislu najpovolјnijeg raspoređivanja rudarskih mašina u ovom trenutku, kako bismo obezbedili dovolјne količine uglјa tokom zimskog perioda – kaže Slavković.

DRAGOSLAV SLAVKOVIĆ

Prema njegovim rečima, trenutne eksploatacione rezerve otkrivenog uglјa iznose oko 2,5 miliona tona, što omogućava stabilnu i kontinuiranu proizvodnju tokom nastupajućeg zimskog perioda.

− Na mašinama koje rade u sklopu uglјenogsistema nemamo problema, a i ako se pojave, rešavamo ih u hodu. Svi mi na kopu „Drmno“, a posebnozaposleni koji su direktno vezani za proizvodnju i održavanje mašina, kao i za proizvodniproces u celini, moramo da budemo spremni da uložimo i dodatne napore da se zimskiperiod prebrodi na način koji se od nas očekuje − kazao je Slavković.

KOMENTARIŠI