Foto: Urban City / B.P. // Ilustracija

Direktori škola predlažu da za đake čija je najčešća ocena nedovoljan jedan, uslov za prelaznu ocenu dovoljan dva iz nastavnog predmeta bude minimalna aritmetička sredina svih ocena 1,75 umesto dosadašnjih 1,50.

Društvo direktora škola Srbije predložiće prosvetnom vrhu potencijalne korekcije pravilnika o ocenjivanju učenika, a ako njihovi predlozi naiđu na odobravanje nadležnih u Ministarstvu prosvete za zaključnu dvojku ubuduće neće biti dovoljno da aritmetička sredina svih ocena iz nekog predmeta dosegne prelaznih – jedan i po. Direktori škola smatraju da utvrđivanje ocene dovoljan dva, aritmetičkom sredinom svih pojedinačnih ocena iz određenog predmeta od najmanje 1,50, nije dobro rešenje i da to neke đake podstiče da ne uče u kontinuitetu – znanja radi, nego kampanjski – prelazne ocene radi, što po mišljenju praktičara iz učionica nije dobra vaspitna ni pedagoška praksa.

Predlog je da se u pravilniku o ocenjivanju predvidi da za učenika čija je najčešća ocena u nizu jedinica, uslov za dvojku bude aritmetička sredina 1,75. Uz to, možda treba razmišljati i o tome da se zaključne ocene izvode sa dve decimale, a ne da se zaključuju na cele ocene od dva do pet. Ovo bi sigurno doprinelo objektivnijem uspehu i na pravi način bi se vrednovao rad učenika i njihovo ispunjenje ciljeva nastavnih programa − stav je Društva direktora škola Srbije.

KOMENTARIŠI