Uspešno poslovanje Centra za socijalni rad Malo Crniće

Uspešno poslovanje Centra za socijalni rad Malo Crniće

Centar za socijalni rad Malo Crniće organizovan je kao jedna unutrašnja organizaciona jedinica, u kojoj se obavljaju poslovi neposredne zaštite korisnika, koji obuhvataju poslove socijalnog rada, koje obavljaju supervizor i voditelji slučaja i upravno-pravne poslove koje obavlja pravni

Upravni odbor Centra za socijalni rad opštine Malo Crniće, na svojoj sednici 28.02.2018. godine, jednoglasno je doneo odluku o usvajanju Izveštaja o radu CZR u 2017. ; Program rada za 2018. god. ; Izveštaj o finansijskim poslovanju u 2017. godini; Izveštaj o ostvarivanju proširenih prava i oblika socijalne zaštite građana opštine Malo Crniće za 2017. godinu i Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji sa opisom posla i sistematizacijom zaposlenih u CZSR Malo Crniće. Uvodna izlaganja o pomenutim dokumentima, davala je direktorka CZR Malo Crniće – Dijana Mirković.

„Centar za socijalni rad Malo Crniće organizovan je kao jedna unutrašnja organizaciona jedinica, u kojoj se obavljaju poslovi neposredne zaštite korisnika, koji obuhvataju poslove socijalnog rada, koje obavljaju supervizor i voditelji slučaja i upravno-pravne poslove koje obavlja pravnik. Pored poslova na neposrednoj zaštiti korisnika u Centru se obavljaju i finansijsko-računovodstveni, administrativni i tehnički poslovi. U Centru za socijalni rad Malo Crniće na dan 31.12.2017.god. zaposleno je 6 radnika na neodređeno vreme na poslovima javnih ovlašćenja koji se finansiraju iz budžeta Republike. Nedostaje jedan stručni radnik za koga nije dobijena saglasnost Ministarstva za upošljavanje, iako je Rešenjem Ministarstva za ovaj centar predviđeno 7 radnika.

Tokom 2017.god. u Centaru za socijalni rad je evidentirao ukupno 938 korisnika socijalne i porodično-pravne zaštite, što je za 13 korisnika manje u odnosu na 2016 godinu, što je zanemarljiv broj. U strukturi korisnika najzastupljenija je kategorija odraslih lica sa 389 korisnika ( 41,49%), zatim kategorija ostarelih korisnika – 259 korisnika (27,61 %), dece – 231 korisnika (23,19%) i kategorija mladih koja broji 59 korisnika (6,29 %) .

U odnosu na prethodni izveštajni period pomeranja su neznatna i u skladu sa planiranim brojem za 2017 godinu. Prema rodnoj pripadnosti muških korisnika je 479 (51,07 %), a ženskih 459 (48,93 %). Na dan 31.12.2017.god. na aktivnoj evidenciji Centra ukupno je 748 korisnika (384 muških, 364 ženskih) i to: dece 206, mladih 50, odraslih 284 i 208 starijih korisnika. U odnosu na ukupan broj stanovnika uslugama Centra za socijalni rad je obuhvaćeno 8,21 % stanovnika opštine. Prema podacima internog tima CSR u 2017.god. evidentirano je 65 prijava nasilja u porodici i partnerskim odnosima, od toga za 6-oro dece, 9-oro mladih, 43 odraslih i 13 starih lica. Najprisutnije je fizičko i psihičko nasilje. Nije izrečena nijedna mera zaštite od nasilja u porodici. Prema podacima internog tima broj počinilica nasilja je podjednak među osobama oba pola, a član porodice ili krvni srodnik, kao bračni ili vanbračni partner su najčešće počinioci porodičnog nasilja. Centar za socijalni rad, već za to licencirani pružalac usluga izabran na javnom pozivu.

U toku 2017 godine Centar za socijalni rad je korisnicima obezbeđivao jednokratne novčane pomoći. Pravo na jednokratnu novčanu pomoć u 2017 godini koristile su porodice i pojedinci koji su se nalazili u stanju trenutne, izuzetno teške situacije koju nisu mogli samostalno prevazići, a naročito u slučajevima nemogućnosti zadovoljavanja osnovnih životnih potreba koje su u sebe uključivale: nabavku namirnica i plaćanje komunalnih troškova, nabavku udžbenika i školskog pribora za decu, nabavku ogreva, zimnice, neophodne garderobe, nabavku neophodnih stvari za domaćinstvo, nabavku lekova i zadovoljavanje drugih potreba izazvanih specifičnim stanjem ili situacijom ( bolest, teška invalidnost, trudnoća, smrt užeg člana porodice i sl.) U toku 2017 godine Centru za socijalni rad podneto je 270 zahteva, a odobreno je 267 jednokratnih novčanih pomoći. Za osnovne životne potrebe isplaćeno je 260 jednokratnih novčanih pomoći u ukupnom iznosu od 1.259,917 dinara. Takođe je isplaćeno i 7 jednokratnih novčanih pomoći za troškove sahrane i ukopa za 5 odraslih i starijih korisnika u ukupnom iznosu od 116.110.00 . Od ukupnog broja korisnika proširenih prava, dece i omladine je 4, odraslih korisnika , – 125 i ostarelih korisnika 41. Dakle, u 2017 godini ukupan broj korisnika jednokratnih novčanih pomoći je 170, a ukupan broj isplaćenih jednokratnih pomoći po svim osnovama je 267.

Ukupan iznos jednokratnih pomoći po svim osnovama u 2017 godini iznosio je: 1.376.027 dinara. Broj korisnika proširenih prava ( jednokratnih novčanih pomoći ) se iz godine u godinu povećava. Stvarne potrebe u 2017 godini su bile veće, a nisu ali nisu sve realizovane zbog nedostatka finansijskih sredstava”, rekla je direktorka CZR opštine Malo Crniće Dijana Mirković.

1 KOMENTAR

  1. Ovaj centar ne radi ništa , direktorica je bahata i brzobrazna nije za rad sa ljudima nego za čistiti ulicu . Nju treba izbaciti iz centra ne radi za dobrobit dece……. takvoj nije mjesto u centru ………
    srbijo izbacimo je mi je plačamo da radi za dobrobit dece a u slučaju Srečka je pokazla da ne radi sramota nakon 4 dana centar posecuje bolnicu fuj …

KOMENTARIŠI