Tokom rasprave o tom zakonu opozicija je isticala da je akademija nepotrebna, da će služiti za obuku stranačkih kadrova kao i za partijska zapošljavanja, što je resorni ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić negirao navodeći da nema govora o proizvoljnom ili partijskom zapošljavanju.

Zakonom je utvrđeno da akademija ima direktora koji se bira na pet godina i koji se postavlja na konkursu, u kome se proveravaju stručni i rukovodilački kapaciteti.

Direktor akademije i svi ostali zaposleni na akademiji će biti u statusu državnih službenika u skladu sa Zakonom o državnim službenicima.

Zamenika direktora postavlja Vlada na pet godina, na predlog direktora, prema zakonu kojim se uređuje položaj državnih službenika. Nadzor nad radom akademije vršiće Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave.

Sedište akademije biće u Beogradu, ali programi akademije moći će da se realizuju i van sedišta.

Akademija će imati programski savet koji će činiti stručnjaci iz same uprave koji već rade u ministarstvima i drugim organima na poslovima stručnog usavršavanja. Profesori univerziteta moći će da budu predavači, a svi oni koji žele da predaju mogu da se prijave za akreditaciju.

Resorni ministar Branko Ružić rekao je tokom rasprave da se osnivanjem te akademije daje doprinos opštem cilju reforme javne uprave, odnosno unapređenje rada javne uprave i obezbeđivanje visokog kvaliteta usluga građanima i privrednim subjektima.

Više o ovoj vesti pročitajte OVDE

KOMENTARIŠI