Usvojene bitne odluke na 17. sednici Skupštine opštine Malo Crniće, a neke...

Usvojene bitne odluke na 17. sednici Skupštine opštine Malo Crniće, a neke i jednoglasno

Po završetku 17. zasedanja, medijima su se obratili Mališa Antonijević, predsednik opštine Malo Crniće i Goranka Stević, predsednica Skupštine opštine Malo Crniće

U petak, 27. aprila 2018. godine zasedala je Skupština opštine Malo Crniće po 17. put u ovom sazivu koja je trajala nešto više od 3 sata sa jednom pauzom od 15 minuta.

Foto: Urban City

Sve tačke Dnevnog reda su uspešno usvojene, a neke i jednoglasno.

Usvojen je Izveštaj o radu Centra za kulturu opštine Malo Crniće za 2017. godinu, Izveštaj o radu Doma zdravlja Malo Crniće za 2017. godinu, Izveštaj Centra za socijalni rad o ostvarivanju proširenih prava i oblika socijalne zaštite građana opštine Malo Crniće za 2017. godinu, Izveštaj o radu Turističke organizacije opštine Malo Crniće u 2017. godini, Izveštaj o radu Biblioteke „Srboljub Mitić“ u 2017. Godini, zatim Plana rada Doma zdravlja Malo Crniće za 2018. godinu, kao i Operativni plan za odbranu od poplava na vodotocima II reda na teritoriji opštine Malo Crniće.

Foto: Urban City

Pored ovih tačaka  koje su bile na Dnevnom redu, usvojena je Odluka o pristupanju izradi Lokalnog ekološkog akcionog plana opštine Malo Crniće (LEAP), Odluka o pružanju stambene podrške na teritoriji opštine Malo Crniće, kao i Odluka o pristupanju izradi Stambene strategije opštine Malo Crniće za period 2019 – 2023.

Pored ovih odluka, usvojeno je i Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća-Malo Crniće“ od 14.3.2018. godine o dopuni Cenovnika.

Foto: Urban City

Po završetku 17. zasedanja, medijima su se obratili Mališa Antonijević, predsednik opštine Malo Crniće i Goranka Stević, predsednica Skupštine opštine Malo Crniće.

Predsednica Skupštine istakla je investiciju za Dom zdravlja Malo Crniće – kupovinu sanitetskog vozila za prevoz pacijenata za dijalizu, zatim krov na ambulanti u Boževcu. Za Dom zdravlja, opština Malo Crniće izdvaja preko 120 miliona dinara na godišnjem nivou, rekla je Goranka Stević.

Foto: Urban City

Analizu ostalih tačaka koje su usvojene na 17. sednici Skupštine opštine Malo Cniće preslušajte u prilogu:

Predsednik opštine Malo Crniće Mališa Antonijević pohvalio je rad odbornika na ovoj sednici jer su se javljali i diskutovali po svim tačkama Dnevnog reda, ali i naglasio da neće biti povlašćenih i da nema onih koji neće odgovarati za sve ono što ne ispune i ne opravdaju utrošak sredstava kojima raspolažu.

Foto: Urban City

Antonijević je posebno istakao da su neke od tačaka donete jednoglasno na ovom skupštinskom zasedanju, što takođe govori da se pravi ljudi nalaze na pravom mestu i da opravdavaju poverenje ne samo odborničke većine, nego i opozicionih odbornika. Opširnije u prilogu:

KOMENTARIŠI