Izmene saobraćaja na više lokacija u Požarevcu

Izmene saobraćaja na više lokacija u Požarevcu

FOTO: URBAN CITY / M.Lj.

U utorak, 3.11.2020. godine završeni su radovi na postavljanju saobraćajne signalizacije na tri lokacije u Požarevcu u Deligradskoj, Skopljanskoj i Prilepskoj, 27. aprila, Kučevačkoj, Žagubičkoj, Zaječarskoj, Crnotravskoj, Leskovačkoj, 4. jula, Pirotskoj i Cincar Janka, Knićaninovoj, Uglješinoj i Sremskoj.

Nov način tehničkog regulisanja saobraćaja u ulicama:Deligradskoj, Skopljanskoj i Prilepskoj podrazumeva sledeće izmene:

• Izmenu režima saobraćaja u ulici Deligradskoj, u delu od Svetosavske do Skopljanske, tako što se sadašnji dvosmerni režim menja u jednosmerni sa smerom kretanja od Svetosavske ka Skopljanskoj,

Ugao Skopljanske i Prilepske ulice, FOTO: URBAN CITY

• Izmena režima saobraćaja u ulici Skopljanskoj, tako što se sadašnji dvosmerni režim menja u jednosmerni sa smerom kretanja od Deligradske prema Prilepskoj,
• Izmenu režima saobraćaja u ulici Prilepskoj, u delu od Skopljanske do Kosovske, tako da novi smer kretanja bude od Skopljanske ka Kosovskoj.

Obavezan smer iz Prilepske ka Kosovskoj, Skopljanska jednosmerna od Prilepske, FOTO: URBAN CITY

2. Nov način tehničkog regulisanja saobraćaja u ulicama: 27. aprila, Kučevačkoj, Žagubičkoj, Zaječarskoj, Crnotravskoj, Leskovačkoj, 4. jula, Pirotskoj i Cincar Janka podrazumeva sledeće izmene:

• Izmenu režima saobraćaja u ulici Kučevačkoj, tako što se sadašnji dvosmerni režim menja u jednosmerni sa smerom kretanja od ulice Ive Marinkovića ka ulici 27. aprila,

• Izmenu režima saobraćaja u ulici Žagubičkoj, tako što se sadašnji dvosmerni režim menja u jednosmerni sa smerom kretanja od ulice 27. aprila ka uliciIve Marinkovića,

• Izmenu režima saobraćaja u ulici Zaječarskoj, tako što se sadašnji dvosmerni režim menja u jednosmerni sa smerom kretanja od ulice Vukice Stanković ka ulici 27. aprila,

• Izmenu režima saobraćaja u ulici Crnotravskoj, tako što se sadašnji dvosmerni režim menja u jednosmerni sa smerom kretanja od ulice 27. aprila ka ulici Vukice Stanković,

• Izmenu režima saobraćaja u ulici Leskovačkoj, tako što se sadašnji dvosmerni režim menja u jednosmerni sa smerom kretanja od ulice Vukice Stanković ka ulici 27. aprila,

• Izmenu režima saobraćaja u ulici 4. jula, tako što se sadašnji dvosmerni režim menja u jednosmerni sa smerom kretanja od ulice 27. aprila ka ulici Vukice Stanković,

• Izmenu režima saobraćaja u ulici Pirotskoj, tako što se sadašnji dvosmerni režim menja u jednosmerni sa smerom kretanja od ulice Vukice Stanković ka ulici 27. aprila,

• Izmenu režima saobraćaja u ulici Cincar Janka, tako što se sadašnji dvosmerni režim menja u jednosmerni sa smerom kretanja od ulice 27. aprila ka ulici Vukice Stanković.

3. Nov način tehničkog regulisanja saobraćaja u ulicama:Knićaninovoj, Uglješinoj i Sremskoj podrazumeva sledeće izmene:

• Izmenu režima saobraćaja u ulici Sremskoj, tako što se sadašnji dvosmerni režim menja u jednosmerni sa smerom kretanja od ulice Knićaninove ka ulici Uglješinoj,

• Izmenu režima saobraćaja u ulici Knićaninovoj, u delu od ulice Jugovićeve do Sremske, tako što se sadašnji dvosmerni režim menja u jednosmerni sa smerom kretanja od od ulice Jugovićeve do Sremske,

• Izmenu režima saobraćaja u ulici Uglješinoj, tako što se sadašnji dvosmerni režim menja u jednosmerni sa smerom kretanja od ulice Stanoja Glavaša ka ulici Knićaninovoj.

2 KOMENTARA

  1. Raspitajte se malo u Gradskoj upravi koliko je koštalo projektovanje ovih izmena i sve će vam biti jasno.

KOMENTARIŠI